National Anthem (Hymn Narodowy) [ National Anthem ]

English

National Anthem

Money is the anthem
Of success
So before we go out
What's your address?
 
I'm your National Anthem
God, you're so handsome
Take me to the Hamptons
Bugatti Veyron
 
He loves to romance them
Reckless abandon
Holdin' me for ransom
Upper echelon
 
He says to "be cool" but
I don't know how yet
Wind in my hair
Hand on the back of my neck
I said, "Can we party later on?"
He said, "Yes, yes"
 
Tell me I'm your National Anthem
Ooh, yeah, baby, bow down
Making me so wow, wow
Tell me I'm your National Anthem
Sugar, sugar, how now
Take your body down town
Red, white, blue's in the skies
Summer's in the air and
Baby, heaven's in your eyes
I'm your National Anthem
 
Money is the reason
We exist
Everybody knows it, it's a fact
Kiss, kiss
 
I sing the National Anthem
While I'm standing over your body
Hold you like a python
And you can't keep your hands off me
Or your pants on
See what you've done to me
Give me Chevron
 
You said to "be cool" but
I'm already coolest
You said to "get real"
Don't you know who you're dealing with?
Um, do you think you'll buy me lots of diamonds?
(Yes, also a gun)
 
Tell me I'm your National Anthem
Ooh, yeah, baby, bow down
Making me so wow, wow
Tell me I'm your National Anthem
Sugar, sugar, how now
Take your body down town
Red, white, blue's in the skies
Summer's in the air and
Baby, heaven's in your eyes
I'm your National Anthem
 
It's a love story for the new age
For the six page
Want a quick sick rampage?
Wining and dining
Drinking and driving
Excessive buying
Overdosin', dyin'
On our drugs and our love
and our dreams and our rage
Blurring the lines between real and the fake
Love again, lonely
I need somebody to hold me
We will do very well
I can tell, I can tell
Keep my safe in his bell tower, hotel
 
Money is the anthem of success
So put on mascara, and your party dress
 
I'm your National Anthem
Boy, put your hands up
Give me a standing ovation
Boy, you is landin'
Babe, in the land of
Sweetness and Angel
Queen of Saigon
 
Tell me I'm your National Anthem
Ooh, yeah, baby, bow down
Making me so wow, wow
Tell me I'm your National Anthem
Sugar, sugar, how now
Take your body down town
Red, white, blue's in the skies
Summer's in the air and
Baby, heaven's in your eyes
I'm your National Anthem
 
Money is the anthem
God, you're so handsome
Money is the anthem
Of success
 
Submitted by dramaqueen on Fri, 13/01/2012 - 19:13
Last edited by barsiscev on Tue, 10/09/2013 - 21:55
Align paragraphs
Polish translation

National Anthem (Hymn Narodowy)

Pieniądze są hymnem
Sukcesu
Więc zanim wyjdziemy
Jaki jest twój adres?
 
Jestem twoim hymnem narodowym
Boże, jesteś taki przystojny
Zabierz mnie do Hamptons
Swoim Bugatti Veyron'em
 
Lubi romansować
Otaczać się nimi wszystkimi
Trzyma mnie dla okupu
Wyższy szczeblem
 
Mówi, żebym się wyluzowała ale
Jeszcze nie wiem jak to zrobić
Wiatr w moich włosach
Dłoń na moim karku
Spytałam, czy możemy zabawić się trochę później?
Odpowiedział: Tak, tak
 
Powiedz, że jestem twoim hymnem narodowym
Ooh, yeah, kochanie, pochyl się
Sprawiasz że czuję się wspaniale
Powiedz, że jestem twoim hymnem narodowym
Słodki, słodki, jak teraz
Wybierzmy się w głąb miasta
Czerwień, Biel i Szafir malują się na niebie
Lato wyczuwalne w powietrzu i
Skarbie, niebo w twoich oczach
Jestem twoim hymnem narodowym
 
Pieniądze są powodem
Dla którego istniejemy
Wszyscy to wiedzą, to fakt
Całus, Całus
 
Śpiewam hymn narodowy
Kiedy stoję nad twoim ciałem
Trzymam cię jak pytona
A ty nie potrafisz utrzymać swoich rąk z dala ode mnie
I od własnych spodni
Zobacz co mi zrobiłeś
*king of Chevron* Królu Chevron
 
Powiedziałeś, żebym wyluzowała ale
Już jestem spokojniejsza
Powiedziałeś, bądź sobą
Nie widzisz z kim się zadajesz?
Um, myślisz, że będziesz kupował mi mnóstwo diamentów?
(Tak, również broń)
 
Powiedz, że jestem twoim hymnem narodowym
Ooh, yeah, kochanie, pochyl się
Sprawiasz że czuję się wspaniale
Powiedz, że jestem twoim hymnem narodowym
Słodki, słodki, jak teraz
Wybierzmy się w głąb miasta
Czerwień, Biel i Szafir malują się na niebie
Lato wyczuwalne w powietrzu i
Skarbie, niebo w twoich oczach
Jestem twoim hymnem narodowym
 
To historia miłosna nowego wieku
Idealna na szóstą stronę (Magazynu o gwiazdach)
Chcesz szybkiej, ostrej jazdy?
Wygrywając i przegrywając
Drinkując i prowadząc
Kupując o wiele za dużo
Przedawkowywując i umierając
Na naszych dragach i na naszej miłości
Na naszych marzeniach i na naszej wścieklości
Zacieramy ślady między prawdą a kłamstwem
Kochamy się ponownie, samotnie
Potrzebuję kogoś by przytrzymał mnie w ramionach
My zrobimy to bardzo dobrze
Mogę powiedzieć, mogę powiedzieć
Trzyma mnie w bezpieczną w swojej wieży, hotelu
 
Pieniądze są hymnem sukcesu
Więc nałóż maskarę i swoją imprezową sukienkę
 
Jestem twoim hymnem narodowym
Chłopczyku, ręce do góry
Podaruj mi owacje na stojąco
*boy you've landed* Skarbie wylądowałeś
Kochanie, na lądzie
Słodyczy i Aniołów
Królowa sajgonu
 
Powiedz, że jestem twoim hymnem narodowym
Ooh, yeah, kochanie, pochyl się
Sprawiasz że czuję się wspaniale
Powiedz, że jestem twoim hymnem narodowym
Słodki, słodki, jak teraz
Wybierzmy się w głąb miasta
Czerwień, Biel i Szafir malują się na niebie
Lato wyczuwalne w powietrzu i
Skarbie, niebo w twoich oczach
Jestem twoim hymnem narodowym
 
Pieniądze są hymnem
Boże, jesteś taki przystojny
Pieniądze są hymem
Sukcesu
 
Submitted by Guest on Tue, 07/08/2012 - 00:50
Idioms from "National Anthem"
Comments