Φυσικά (Fysika) [ Naturally ]

English

Naturally

How you choose to express yourself
It's all your own and I can tell
It comes naturally, it comes naturally

You follow what you feel inside
It's intuitive, you don't have to try
It comes naturally, mmmm it comes naturally

And it takes my breath away
What you do, so naturally

You are the thunder and I am the lightening
And I love the way you know who you are
And to me it's exciting
When you know its meant to be
Everything comes naturally, it comes naturally
When you're with me, baby

Everything comes naturally, it comes naturally
Bay bay baby

You have a way of moving me
A force of nature, your energy
It comes naturally (You know it does)
It comes naturally
Mmmm yeah

And it takes my breath away (Everytime)
What you do, so naturally

You are the thunder and I am the lightening
And I love the way you know who you are
And to me it's exciting
When you know its meant to be
Everything comes naturally, it comes naturally
When you're with me, baby

Everything comes naturally, it comes naturally
Bay bay baby

When we collide, sparks fly
When you look in my eyes, it takes my breath away

(You are)
You are the thunder and I am the lightening
And I love the way you know who you are
And to me it's exciting
When you know its meant to be
Everything comes naturally, it comes naturally
When you're with me, baby

Everything comes naturally, it comes naturally
Bay bay baby

(Naturally)
Naturally x5
Bay bay baby

(Naturally)
Naturally x5
Everythïng comes naturally bay bay baby

Submitted by christyke on Sat, 29/05/2010 - 19:27
Last edited by Fary on Sat, 07/11/2015 - 16:21
See video
Try to align
Greek translation

Φυσικά (Fysika)

Πώς επιλέγεις να εκφραστείς
Είναι ένας δικός σου τρόπος και μπορώ να πω πως
Έρχεται φυσικά, έρχεται φυσικά

Ακολουθείς αυτό που νιώθεις μέσα σου
Eίναι ενστικτώδες, δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις
Έρχεται φυσικά, έρχεται φυσικά

Και μου κόβει την ανάσα
Αυτό που κάνεις, τόσο φυσικά

Είσαι ο κεραυνός και είμαι η αστραπή
Και μ' αρέσει ο τρόπος που ξέρεις ποιος είναι
Και για μένα είναι συναρπαστικό
Όταν ξέρεις πως είναι γραφτό να γίνει
Όλα έρχονται φυσικά, έρχεται φυσικά
Όταν είσαι μαζί μου, μωρό μου

Όλα έρχονται φυσικά, έρχεται φυσικά
Μω- μω- μωρό μου

Έχεις έναν τρόπο να με κινείς
Μια δύναμη της φύσης, η ενέργεια σου
Έρχεται φυσικά (το ξέρεις)
Έρχεται φυσικά
Μμμμμ ναι

Και μου κόβει την ανάσα (κάθε φορά)
Αυτό που κάνεις, τόσο φυσικά

Είσαι ο κεραυνός και είμαι η αστραπή
Και μ' αρέσει ο τρόπος που ξέρεις ποιος είναι
Και για μένα είναι συναρπαστικό
Όταν ξέρεις πως είναι γραφτό να γίνει
Όλα έρχονται φυσικά, έρχεται φυσικά
Όταν είσαι μαζί μου, μωρό μου

Όλα έρχονται φυσικά, έρχεται φυσικά
Μω- μω- μωρό μου

Όταν ερχόμαστε σε σύγκρουση, πετάγονται σπίθες
Όταν με κοιτάς στα μάτια, μου κόβεις την ανάσα

(Είσαι)
Είσαι ο κεραυνός και είμαι η αστραπή
Και μ' αρέσει ο τρόπος που ξέρεις ποιος είναι
Και για μένα είναι συναρπαστικό
Όταν ξέρεις πως είναι γραφτό να γίνει
Όλα έρχονται φυσικά, έρχεται φυσικά
Όταν είσαι μαζί μου, μωρό μου

Όλα έρχονται φυσικά, έρχεται φυσικά
Μω- μω- μωρό μου

(Φυσικά)
Φυσικά x5
Μω- μω- μωρό μου

(Φυσικά)
Φυσικά x5
Όλα έρχονται φυσικά, μω- μω- μωρό μου

Submitted by Id on Fri, 27/04/2012 - 22:42
thanked 10 times
UserTime ago
Miley_Lovato3 years 40 weeks
Guests thanked 9 times
UserPosted ago
Miley_Lovato3 years 40 weeks
5
Comments