Nehalennia (Nehalennia )

Dutch

Nehalennia

De dag is voorbij
De mist trekt op
De haven verdwijnt uit zicht
Wij varen naar oorden
Voorheen ongezien
De reis en ons lot onbekend
Op zoek naar de strijd
Vrouwen en bier
Op zoek naar eeuwige roem
Eer aan de vrouwe
van leven en dood
Bescherm ons op volle zee

VOORWAARTS!
Over de zeeën
VOORWAARTS!
Nehalennia

De zeilen staan bol
In zuid wester wind
De horizon is ons doel
Geen stroming te sterk
Of golven te hoog
Trotserend de grootste storm
Een offer gebracht
Op 't Zeeuwse strand
Bij 't altaar van de godin
Brengster van welvaart
Handel en licht
Wees ons goed gezind

Ver van land
Over zee
In de rode avondgloed
De noorderster
Wijst de weg
Ons lot tegemoet

Submitted by Sciera on Wed, 14/12/2011 - 23:25
Submitter's comments:

Nehalennia is a germanic or celtic goddess: http://en.wikipedia.org/wiki/Nehalennia

Try to align
English translation

Nehalennia

The day is over
The fog is lifting
The harbor disappears from sight
We are travelling to places
Heretofore unseen
The journey and our fate unknown
Searching for battle
Women and grog
Searching for eternal glory
Honor to the women
of life and death
Protect us on the open sea

FORWARD!
Over the seas
FORWARD!
Nehalennia

The sails are billowing
In a sou'westerly wind
The horizon is our goal
No tide is too strong
Or waves too high
Defying the biggest storm
A sacrifice made
On the Zeeland shore
At the altar of the goddess
Bringer of wealth
Trade and light
Show us your favor

Far from land
Over the sea
In the red evening light
The northern star
Shows the way
Towards our fate

Submitted by pbakker379 on Fri, 23/12/2011 - 10:45
Author's comments:

I took a few liberties in an attempt to make it sound nautical...

thanked 55 times
UserTime ago
Sciera3 years 48 weeks
Guests thanked 54 times
More translations of "Nehalennia "
Dutch → English - pbakker379
4
UserPosted ago
Miley_Lovato3 years 48 weeks
4
Comments
Sciera     December 26th, 2011

Thanks for the translation!