Безкрайното Защо (The Never-Ending Why)

English

The Never-Ending Why

The atom will implode
The fragile kingdom fold
The tremor becomes a quake
And there’s a body in the lake
And as the two of us rebel
And damn you all to Hell
I wonder: is this all there is?

Time will help you through
But it doesn’t have the time
To give you all the answers
To the never-ending why

As the sound of silence grows
As the spider's kiss is laid
The tumour becomes malign
But the kids are doing fine
And as the two of us rebel
And damn you all to Hell
I wonder: is this all there is?

Time will help you through
But it doesn’t have the time
To give you all the answers
To the never-ending why
Time will help you through
But it doesn’t have the time
To give you all the answers
To the never-ending why

Time will help you through
But it doesn’t have the time
To give you all the answers
To the never-ending why

Time will help you through
But it doesn’t have the time
To give you all the answers
To the never-ending why

Time will help you through
But it doesn’t have the time
To give you all the answers
To the never-ending why

See video
Try to align
Bulgarian translation

Безкрайното Защо

Атомът ще се взриви,
Крехкото кралство ще се срине.
Трепетът ще стане земетресение,
А в езерото има труп.
И докато ние двамата се бунтуваме,
А всички вие бъдете проклети в Ада,
Аз се чудя: Това ли е всичко, което се случва?

Времето ще ти помогне да го преодолееш,
Но то няма достатъчно време
Да ти даде всички отговори
На безкрайното Защо.

Шумът на тишината се усилва,
Докато паякът полага целувката си.
Туморът става злокачествен,
Но пък децата се справят чудесно
И докато ние двамата се бунтуваме,
А всички вие бъдете проклети в Ада,
Аз се чудя: Това ли е всичко, което се случва?

Времето ще ти помогне да го преодолееш,
Но то няма достатъчно време
Да ти даде всички отговори
На безкрайното Защо.
Времето ще ти помогне да го преодолееш,
Но то няма достатъчно време
Да ти даде всички отговори
На безкрайното Защо.

Времето ще ти помогне да го преодолееш,
Но то няма достатъчно време
Да ти даде всички отговори
На безкрайното Защо.

Времето ще ти помогне да го преодолееш,
Но то няма достатъчно време
Да ти даде всички отговори
На безкрайното Защо.

Времето ще ти помогне да го преодолееш,
Но то няма достатъчно време
Да ти даде всички отговори
На безкрайното Защо.

Submitted by kdravia on Thu, 03/05/2012 - 11:54
thanked 1 time
UserTime ago
Guest3 years 29 weeks
More translations of "The Never-Ending Why"
English → Bulgarian - kdravia
5
UserPosted ago
3 years 29 weeks
5
Comments