هیچوقت فراموشت نمیکنم (Never Forget)

English

Never Forget

We said that we were meant to be
That we were each other’s destiny
And now we faded away
Maybe it’s too late
Now it’s time for us to get it straight
 
I’ll never forget you but I’ll be gone
I’ll always respect you and life goes on
I’ll never forget you, I’ll never forget you
 
I’ll hold on to the memory
Now that you and I are history
And why we will never know
Sometimes you let go
What you used to keep within your soul
 
I’ll never forget you but I’ll be gone
I’ll always respect you and life goes on
I’ll never forget you, I’ll never forget you
 
Our moments together
I will keep them forever
Our hearts must surrender
 
I’ll never forget you but I’ll be gone
I’ll always respect you and life goes on
I’ll never forget you, I’ll never forget you
 
I’ll never forget you but I’ll be gone
I’ll always respect you and life goes on
I’ll never forget you, I’ll never forget you
 
Submitted by Miley_Lovato on Wed, 11/01/2012 - 20:07
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

هیچوقت فراموشت نمیکنم

ما گفتیم که برای این ساخته شدیم
که سرنوشت همدیگه باشیم
و حالا ما محو شدیم
شاید خیلی دیر باشه
حالا نوبت ماست که ه م ج ن س ب ا ز ی رو کنار بذاریم
 
هیچوقت فراموشت نمیکنم,اما میرم
همیشه بهت احترام میذارم و عشق پایداره
هیچوقت فراموشت نمیکنم,هیچوقت فراموشت نمیکنم
 
به خاطره (ها) وفادار میمونم
حالا که من و تو به تاریخ پیوستیم
چرا هیچوقت نمیفهمیم
که بعضی وقتها چیزی رو رها میکنی
که قبلا توی روحت ازش نگه داری میکردی
 
هیچوقت فراموشت نمیکنم,اما میرم
همیشه بهت احترام میذارم و عشق پایداره
هیچوقت فراموشت نمیکنم,هیچوقت فراموشت نمیکنم
 
لحظه هایی که با هم داشتیم
برای همیشه حفظشون میکنم
قلب هامون باید تسلیم بشن
 
هیچوقت فراموشت نمیکنم,اما میرم
همیشه بهت احترام میذارم و عشق پایداره
هیچوقت فراموشت نمیکنم,هیچوقت فراموشت نمیکنم
 
هیچوقت فراموشت نمیکنم,اما میرم
همیشه بهت احترام میذارم و عشق پایداره
هیچوقت فراموشت نمیکنم,هیچوقت فراموشت نمیکنم
 
Submitted by minuch on Sun, 15/04/2012 - 10:27
Comments