هیچوقت فراموشت نمیکنم (Never Forget)

Persian translation

هیچوقت فراموشت نمیکنم

ما گفتیم که برای این ساخته شدیم
که سرنوشت همدیگه باشیم
و حالا ما محو شدیم
شاید خیلی دیر باشه
حالا نوبت ماست که ه م ج ن س ب ا ز ی رو کنار بذاریم
 
هیچوقت فراموشت نمیکنم,اما میرم
همیشه بهت احترام میذارم و عشق پایداره
هیچوقت فراموشت نمیکنم,هیچوقت فراموشت نمیکنم
 
به خاطره (ها) وفادار میمونم
حالا که من و تو به تاریخ پیوستیم
چرا هیچوقت نمیفهمیم
که بعضی وقتها چیزی رو رها میکنی
که قبلا توی روحت ازش نگه داری میکردی
 
هیچوقت فراموشت نمیکنم,اما میرم
همیشه بهت احترام میذارم و عشق پایداره
هیچوقت فراموشت نمیکنم,هیچوقت فراموشت نمیکنم
 
لحظه هایی که با هم داشتیم
برای همیشه حفظشون میکنم
قلب هامون باید تسلیم بشن
 
هیچوقت فراموشت نمیکنم,اما میرم
همیشه بهت احترام میذارم و عشق پایداره
هیچوقت فراموشت نمیکنم,هیچوقت فراموشت نمیکنم
 
هیچوقت فراموشت نمیکنم,اما میرم
همیشه بهت احترام میذارم و عشق پایداره
هیچوقت فراموشت نمیکنم,هیچوقت فراموشت نمیکنم
 
Submitted by minuch on Sun, 15/04/2012 - 10:27
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
English

Never Forget

We said that we were meant to be
That we were each other’s destiny
And now we faded away
Maybe it’s too late
 

More

Comments