Никад ме немој пустити (Never Let Me Go)

English

Never Let Me Go

 
Looking up from underneath
Fractured moonlight on the sea
Reflections still look the same to me
As before I went under
 
And it's peaceful in the deep
Cathedral where you cannot breathe
No need to pray, no need to speak
Now I am under all
 
And it's breaking over me
A thousand miles down to the sea bed
Found the place to rest my head
Never let me go
Never let me go
 
And the arms of the ocean
Are carrying me
And all this devotion
Was rushing out of me
In the crushes of heaven
For a sinner like me
But the arms of the ocean
Delivered me
 
Though the pressure's hard to take
It's the only way I can escape
It seems a heavy choice to make
And now I am under all
 
And it's breaking over me
A thousand miles down to the sea bed
Found the place to rest my head
Never let me go
Never let me go
 
And the arms of the ocean
Are carrying me
And all this devotion
Was rushing out of me
In the crushes of heaven
For a sinner like me
But the arms of the ocean
Delivered me
 
And it's over
And I'm going under
But I'm not giving up
I'm just giving in
 
I'm slipping underneath
So cold and so sweet
 
And the arms of the ocean
So sweet and so cold
And all this devotion
I never knew at all
In the crushes of heaven
For a sinner released
In the arms of the ocean
Delivered me
 
(Never let me go, never let me go)
Deliver me
(Never let me go, never let me go)
Deliver me
(Never let me go, never let me go)
Deliver me
(Never let me go, never let me go)
And it's over
And I'm going under
(Never let me go, never let me go)
But I'm not giving up
I'm just giving in
(Never let me go, never let me go)
I'm slipping underneath
(Never let me go, never let me go)
So cold and so sweet
 
Submitted by citruswind on Mon, 14/11/2011 - 00:51
Last edited by Joutsenpoika on Sun, 05/03/2017 - 01:31
videoem: 
Align paragraphs
Serbian translation

Никад ме немој пустити

Versions: #1#2
Гледам горе из дубине
Изломљену месечину на мору
Одрази ми и даље изгледају исто
Као и пре него што сам потонула
 
И мирно је у дубини
Катедрала у којој не можеш дисати
Не требаш да се молиш, не требаш да причаш
Сад сам испод свега
 
И слама се по мени
Хиљаду миља доле до морске постеље
Нашла сам место да одморим главу
Никад ме немој пустити
Никад ме немој пустити
 
И руке океана
Ме носе
И сва ова посвећеност
Је бежала из мене
У небеским црквама
За грешника попут мене
Али руке океана
су ме ослободиле
 
Иако је тешко издржати притисак
То је једини начин да побегнем
Делује као тежак избор да се направи
А сада сам испод свега
 
И слама се по мени
Хиљаду миља доле до морске постеље
Нашла сам место да одморим главу
Никад ме немој пустити
Никад ме немој пустити
 
И руке океана
Ме носе
И сва ова посвећеност
Је бежала из мене
У небеским црквама
За грешника попут мене
Али руке океана
су ме ослободиле
 
И готово је
И одлазим доле
Али не одустајем
Само се предајем
 
Ја клизим доле
Тако је хладно и тако слатко
 
И руке океана
Тако слатке и тако хладне
И сву ову посвећеност
Никада нисам ни мало познавала
У небеским црквама
За грешника ослобођеног
У рукама океана
Ослобођена сам
 
(Никад ме немој пустити,Никад ме немој пустити)
Ослободи ме
(Никад ме немој пустити,Никад ме немој пустити)
Ослободи ме
(Никад ме немој пустити,Никад ме немој пустити)
Ослободи ме
(Никад ме немој пустити,Никад ме немој пустити)
И готово је
Одлазим доле
(Никад ме немој пустити,Никад ме немој пустити)
Али не одустајем
Само се предајем
(Никад ме немој пустити,Никад ме немој пустити)
Ја клизим доле
(Никад ме немој пустити,Никад ме немој пустити)
Тако је хладно и тако слатко
 
Submitted by milijana on Thu, 05/04/2012 - 11:55
Added in reply to request by Nisch
Comments