The Little Mermaid (OST) - Ni förkrympta små liv [Poor Unfortunate Souls] (English translation)

Swedish

Ni förkrympta små liv [Poor Unfortunate Souls]

Det är sant som någon sagt att jag var elak
Dom som kallade mig häxa hade rätt.
Men jag har ett bättre jag,
Det insåg jag en dag
Har ångrat mig och ändrat på mitt sätt
 
Jovisst!
 
Och som tur är kan jag lite grann om trolldom
Ja den gåvan har jag haft i evighet
Så var snäll och sluta le
Jag hjälper ska du se
Varje ynklig och förtryckt identitet.
 
Patetiskt.
 
Ni förkrympta små liv
Det är för trist
En vill tappa tio kilo
Och en annan ha en kyss
Har jag hjälpt er?
Jo men visst.
 
Ja ni förkrympta små liv
Jag vet, jo jo
Att ni flockas kring min kittel
Och ni ber: Ursula hjälp
Och det gör jag, må ni tro
 
Det har hänt naturligtvis
När jag har begärt mitt pris
Att några inte har betalat mig i tid
Dom har drabbats av min dom
Men som ni ser är jag rätt from
Och jag får dom små att förstå
 
Paus
 
Du är ju söt
Med ett näpet sätt
Och du får ju inte underskatta betydelsen av kroppsspråket.
Ha!
 
Dom män som finns där uppe hatar pladder
På flickor som mest sladdrar blir man trött
Så på land är lyckan gjord
Om kvinnor spar på sina ord
Tänk efter, det som tjatas om blir nött
 
Hör Upp!
 
Man måste inte alltid konversera
En gentleman vill slippa om han kan
Men han svassar som en hund
För en dam som håller mun
Var tyst så blir du kysst
Och får din man
 
Så lyssna!
 
Ni förkrympta små liv
Som vill ha lite tröst
Ariel, du ska få välja
Och mitt pris är inte högt
Jag vill bara
Ha din röst.
 
Det finns förkrympta små liv
Och du är ett
Är det mänska du vill bli
Ta och minns vad jag har sagt
Ta en klunk, en nypa luft
Och sätt ditt namn på mitt kontrakt
Kroken, Snoken, jag har henne fast
Er boss är effektiv
Det finns förkrympta små liv.
 
Beluga, Sevruga, kom Kaspiska vindar, och säg:
Sjung som glossitis och maxlarnygitis
Ge rösten till mej!
 
Och nu...Sjung!
 
Submitted by Miley_Lovato on Thu, 16/02/2017 - 00:55
Align paragraphs
English translation

Poor unfortunate souls

Someone said I'm mean and it's true
The ones who called me a witch are right
But I got a better self
I realized it one day
I've made regrets and changed my ways
 
That's right!
 
And luckily I know a bit about witchcraft
Yes, I've had that gift forever
So please, stop smiling
You'll see that I help
Every pitiful and oppressed identity
 
Pathetic
 
You poor unfortunate souls
It's too bad
One wants to drop three pounds
And another wants a kiss
Have I helped you?
Yes, sure
 
Yes, you poor unfortunate souls
I know, aye
That you swarm around my cauldron
And you're begging: Ursula, help
And I do, indeed
 
Of course it has happened
When I've named my prize
That some haven't payed me back on time
They've been cursed by my judgement
But as you can see I'm quite gentle
And I get the unfortunate ones to understand
 
Paus
 
You're actually pretty
With a sweet approach
And you can't underestimate the power of body language
Ha!
 
The men up there hates chatter
You get tired of girls that are rambling
Up on land fortune is a fact
If women doesn't talk that much
Think about it, nagging makes things worn
 
Listen up!
 
You don't always have to have a converstation
A gentleman avoids it if he can
But he struts like a dog
For a lady that keeps her mouth shut
Be quiet and you'll get kissed
And will get your man
 
So listen!
 
You poor unfortunate souls
That want some comfort
Ariel, you'll get to chose
And my prize isn't high
I just want to
Hear your voice
 
There are poor unfortunate souls
And you're one
If you want to be human
Remember what I've told you
Take a sip, a bit of air
And sign your name on my contract
Flotsam, Jetsam, I got her
Your boss is effective
There are poor unfortunate souls
 
Beluga, starry sturgeon, come Caspian winds and say:
Sing like glossitis and maxlarnygitis1
Ge me my voice!
 
And now, sing!
 
  • 1. Just nonsense latin words meant to sound like a spell
Submitted by vargkustaa on Wed, 05/04/2017 - 14:52
Added in reply to request by Zarina01
Comments