مرزی وجود نداره (No Boundaries)

English

No Boundaries

 

Seconds, hours, so many days
You know what you want, but how long can you wait
Every moment lasts forever
When you feel you've lost your way
And what if my chances were already gone
I started believing that I could be wrong
But you gave me one good reason
To fight and never walk away
So here I am still holding on

With every step you climb another mountain
With every breath it's harder to believe
You make it through the pain
Weather the hurricanes
To get to that one place
Just when you think the road is going no where
Just when you almost gave up on your dreams
They take you by the hand and show you that you can
There are no boundaries...
There are no boundaries

I fought to the limit, to stand on the edge
What if today is as good as it gets
Don't know where the future's heading
But nothing's gonna bring me down
Jumped every bridge
Run every line
I risk being safe
I always knew why
I always knew why
So here I am still holding on

With every step you climb another mountain
With every breath it's harder to believe
You make it through the pain
Weather the hurricanes
To get to that one place
When you think the road is going no where
Just when you almost gave up on your dreams
They take you by the hand and show you that you can
You can go higher
You can go deeper
There are no boundaries above and beneath you
Break every rule 'cause there's nothing between you and your dreams

With every step you climb another mountain
Every breath it's harder to believe
You make it through the pain
Weather the hurricanes
To get to that one place
Just when you think the road is going no where
Just when you almost gave up everything
They take you by the hand
And show you that you can
'Cause there are no boundaries... ehh eh
(There are no boundaries)
There are no boundaries... yeah ehh
There are no boundaries... ehh eh
(There are no boundaries)
There are no boundaries... Yeah eh

There are no boundaries

Submitted by vikiciii on Sun, 02/09/2012 - 21:13
See video
Try to align
Persian translation

مرزی وجود نداره

Versions: #1#2

ثانیه ها و ساعتها و خیلی روزها
میدونی چی میخوای ولی چقدر میتونی صبر کنی
هر لحظه مثل سال میگذره وقتی
احساس می کنی که راهتو گم کردی
اگه همه شانسان از بین رفته باشن چی
داره باورم میشه که داشتم (از اول) اشتباه می کردم
ولی تو یه دلیل خیلی خوب به من دادی
که بجنگم و هرگز جا نزنم
با هر قدمی که بر کوه دیگری میذاری
هر نفسی که میزنی، باور کردنش سخت تر میشه
از اعماق درد و طوفان اون نفس رو می کشی
تا فقط به یه چیز برسی
وقتی که احساس می کنی که جاده به هیچ جایی ختم نمیشه
و وقتی درست دست از آرزوهات بر میداری
اونا دستات رو می گیرن و بهت نشون میدن که میتونی
مرزی وجود نداره
مرزی وجود نداره
با کاستیها جنگیدم تا رو لبه (پرتگاه) بمونم
چی میشد که امروز یه روز خوب میشد
نمیدونم که آینده به کجا میره
ولی (میدونم) که هیچ چیز نمیتونه منو از پا در بیاره
از رو همه پلها پریدم و از تمام مرزها رد شدم
همیشه نجات یافتنم یه ریسک بود ولی همیشه میدونستم
همیشه میدونستم که چرا
خب من اینجام هنوز دارم طاقت میارم
با هر قدمی که بر کوه دیگری میذاری
هر نفسی که میزنی، باور کردنش سخت تر میشه
از اعماق درد و طوفان اون نفس رو می کشی
تا فقط به یه چیز برسی
وقتی که احساس می کنی که جاده به هیچ جایی ختم نمیشه
و وقتی درست دست از آرزوهات بر میداری
اونا دستات رو می گیرن و بهت نشون میدن که میتونی
میتونی بالاتر بری یا پایینتر بیای
مرزی در زیر و بالای تو نیست
تمام قواعد و قانونها رو بشکن، چون هیچ چیز بین تو و آرزوهات وجود نداره
با هر قدمی که بر کوه دیگری میذاری
هر نفسی که میزنی، باور کردنش سخت تر میشه
مرزی وجود نداره
مرزی وجود نداره
با هر قدمی که بر کوه دیگری میذاری
هر نفسی که میزنی، باور کردنش سخت تر میشه
از اعماق درد و طوفان اون نفس رو می کشی
مرزی وجود نداره
مرزی وجود نداره
مرزی وجود نداره

Submitted by parsona on Tue, 15/11/2011 - 10:01
thanked 8 times
UserTime ago
Anna Lee3 years 46 weeks
Guests thanked 7 times
More translations of "No Boundaries"
English → Persian - parsona
5
UserPosted ago
leila_persian_girl3 years 42 weeks
5
Anna Lee3 years 46 weeks
5
Comments