دیگه بیشتر از این بدون تو نمیتونم (No puedo más sin ti)

Spanish

No puedo más sin ti

Puede que te alejes años luz de mi
Puede que te besen otros labios allí
Pero estoy yo, siempre yo

Puede que mi cuerpo descanse en paz
Puede que mis ojos no te vean mas
Pero estoy yo, siempre yo

Y pido al sol y pido al mar
Y pido a los vientos que te traigan ya
Mi diosa tu, tu esclavo yo
Hasta la eternidad

Es por tu suspirar
Es por tu seducir
Es que yo no puedo más sin ti
Es por esta pasión que me pone a mil
Es que yo no puede más sin ti

Puede que te alejes años luz de mi
Puede que te besen otros labios allí
Pero estoy yo, siempre yo

Puede que me arranques el corazón
Puede que supongas que lo nuestro acabo
Pero estoy yo, siempre yo

Y pido al sol obscuridad
Que esconda tu cuerpo a nadie mas
Y pido fe y pido paz
Porque no puede mas

Es por tu suspirar
Es por tu seducir
Es que yo no puedo más sin ti
Es por esta pasión que me pone a mil
Es que yo no puede más sin ti

Es que me haces sonar
Es que me haces morir
Es que yo no puede más sin ti
Es que me haces llores
Es que me haces reír
Es que yo no puede estar sin ti

Y pido al sol y pido al mar
Y pido a los vientos que te traigan ya.
Mi diosa tu, tu esclavo yo
Hasta la eternidad

Es por tu suspirar
Es por tu seducir
Es que yo no puedo más sin ti
Es por esta pasión que me pone a mil
Es que yo no puede más sin ti
Es que me haces sonar
Es que me haces morir
Es que yo no puede más sin ti
Es que me haces llorar
Es que me haces reír
Es que yo no puede estar sin

Submitted by Nemesida on Sat, 05/06/2010 - 11:29
See video
Try to align
Persian translation

دیگه بیشتر از این بدون تو نمیتونم

ممکنه به اندازه ی یه سال نوری ازم دور باشی،
یا ممکنه لبهای دیگه ای تو رو ببوسن،
ولی من خودم هستم،همیشه همین میمونم.

ممکنه جسم من در آرامش آسوده آرمیده باشه،
ممکنه چشمام دیگه تو رو نبینن،
ولی من خودم هستم،همیشه همین میمونم.

از خورشید و دریا میخوام
و از باد میخوام که الآن تو رو بیارن اینجا
خدای من تویی و من بندتم
تا ابد...

این،جوریه که تو حسرت میخوری
این،جوریه که منو اغوا میکنی
آخه من بیشتر از این بی تو نمیتونم
بخاطر شهوت و حسیه که در من نفوذ کرده
آخه من بیشتر از این بی تو نمیتونم.

ممکنه به اندازه ی یه سال نوری ازم دور باشی،
همچنین ممکنه لبهای دیگه ای تو رو ببوسن،
ولی من خودم هستم،همیشه همین میمونم.

ممکنه منو از قلبت بیرون کنی،
ممکنه فکر کنی که عشقمون تموم میشه،
ولی من خودم هستم،همیشه همین میمونم.

و از خورشید تاریکی رو خواستم
تا بدنت مخفی باشه و هیشکی نبینتش
من عقل و آرامش رو خواستم
چون دیگه بیشتر نمیتونم.

بخاطر شهوت و حسیه که در من نفوذ کرده
آخه من بیشتر از این بی تو نمیتونم
آخه تو منو به رویا فرو میبری
آخه تو منو میکشی
آخه من بیشتر از این بی تو نمیتونم

آخه تو منو به رویا فرو میبری
آخه تو منو میکشی
آخه من بیشتر از این بی تو نمیتونم
آخه تو منو به گریه میندازی
آخه تو منو میخندونی
آخه من دیگه بیشتر از این بی تو نمیتونم.

از خورشید و دریا میخوام
و از باد میخوام که الآن تو رو بیارن اینجا
خدای من تویی و من بندتم
تا ابد...

این،جوریه که تو حسرت میخوری
این،جوریه که منو اغوا میکنی
آخه من بیشتر از این بی تو نمیتونم
بخاطر شهوت و حسیه که در من نفوذ کرده
آخه من بیشتر از این بی تو نمیتونم
آخه تو منو به رویا فرو میبری
آخه تو منو میکشی
آخه من بیشتر از این بی تو نمیتونم
آخه تو منو به گریه میندازی
آخه تو منو میخندونی
آخه من دیگه بیشتر از این بی تو نمیتونم...

Submitted by khosroxx on Sun, 05/08/2012 - 08:41
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Enrique Iglesias: Top 6
Comments