Nokturno

English

Nocturn

On this Midsummer night
Everyone is sleeping
We go driving into the moonlight

Could be in a dream
Our clothes are on the beach
These prints of our feet
Lead right up to the sea

No one, no one is here
No one, no one is here
We stand in the Atlantic
We become panoramic

We tire of the city
We tire of it all
We long for just that something more

Could be in a dream
Our clothes are on the beach
The prints of our feet
Lead right up to the sea

No one, no one is here
No one, no one is here
We stand in the Atlantic
We become panoramic

The stars are caught in our hair
The stars are on our fingers
A veil of diamond dust
Just reach up and touch it
The sky’s above our heads
The sea’s around our legs
In milky, silky water
We swim further and further

We dive down... We dive down

A diamond night, a diamond sea
and a diamond sky...

We dive deeper and deeper
we dive deeper and deeper
Could be we are here
Could be in a dream

It came up on the horizon
Rising and rising
In a sea of honey, a sky of honey
A sea of honey, a sky of honey

Look at the light,
all the time it’s a changing
Look at the light,
climbing up the aerial
Bright, white coming alive jumping off of the aerial
All the time it’s a changing, like now...
All the time it’s a changing, like then again...
All the time it’s a changing
And all the dreamers are waking

Submitted by e_danae on Sat, 25/02/2012 - 18:50
See video
Try to align
Czech translation

Nokturno

O svatojánské noci
Všechno živé spí
Jen my letíme vstříc záři měsíční

Jsme tu, nebo je to sen
Šaty na břehu písečném
Naše stopy vedou k moři
Vedou k moři a končí v něm

Nikde nikdo, pustá zem
Nikde nikdo, pustá zem
Už stojíme v Atlantiku
A stáváme se obzorem

Tak unaveni městem
Kráčíme moři vstříc
Toužíme, aby něco se stalo čímsi víc

Jsme tu, nebo je to sen
Šaty na břehu písečném
Naše stopy vedou k moři
Vedou k moři a končí v něm

Nikde nikdo, pustá zem
Nikde nikdo, pustá zem
Už stojíme v Atlantiku
A stáváme se obzorem

Hvězdy teď máme ve vlasech
Hvězdy máme i na prstech
Nad námi závoj, hvězdný prach
Vztáhni ruku, je na dosah
Nebesa nebes nad hlavou
Moře všech moří u nohou
A voda jak mléčné hedvábí
Nás do hlubiny přivábí

A hloub a hloub... A hloub a hloub

Démant noci, démant moře
a démant nebe

Do hlubin a ještě níž
Do hlubin a ještě níž
Jsme vážně tady v dnešní den
Anebo je to jenom sen

Už k horizontu stoupá
Vzhůru a vzhůru
V moři medu nebe medu
Moře medu, nebe medu

To světlo, hleď
Teď se časy mění
To světlo, hleď!
Které stoupá výš a výš
Jas, čas, oživlý hlas, který stoupá výš
a výš
Teď se časy mění, teď právě teď
Teď se časy mění, teď zase teď
Teď se časy mění
Ze snu do rozednění

Submitted by e_danae on Sat, 25/02/2012 - 18:52
Author's comments:

Díky za pročtení a úpravy textu patří Alane. Credits for betaread goes to Alane.

Comments