Δυτικό Κάρμα (Occidentali's Karma)

Italian

Occidentali's Karma

 
Essere o dover essere –
il dubbio amletico
contemporaneo come l'uomo del Neolitico.
Nella tua gabbia 2 × 3 mettiti comodo:
intellettuali nei caffè,
internettologi,
soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi.
L'intelligenza è démodé,
risposte facili,
dilemmi inutili.
 
A.A.A. Cercasi (cerca, sì)
storie dal gran finale;
sperasi, (spera, sì)
comunque vada, panta rei1
e Singin' in the Rain 2.
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana3,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un'ora d'aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra4,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla5
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
Piovono gocce di Chanel
su corpi asettici,
mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili.
Tutti tuttologi col web,
coca dei popoli,
oppio dei poveri.
 
A.A.A. Cercasi, (cerca, sì)
umanità virtuale,
sex appeal, (sex appeal)
comunque vada, panta rei
e Singin' in the Rain.
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un’ora d'aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla –
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
Quando la vita si distrae,
cadono gli uomini.
Occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia si rialza.
Namasté6, alé!
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un’ora d’aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
  • 1. Panta rei/Pánta rêi (in greco πάντα ῥεῖ), tradotto in Tutto scorre, è un celebre aforisma attribuito a Eraclito.
  • 2. Singin' in the Rain (Cantando sotto la pioggia) è un film del 1952.
  • 3. Nirvana (निर्वाण) esprime un concetto proprio della religione buddhista, è il fine ultimo della vita.
  • 4. Mantra (मन्त्र) è un verso sacro.
  • 5. La scimmia nuda (The Naked Ape – A Zoologist's Study of the Human Animal) è un libro divulgativo pubblicato nel 1967 da Desmond Morris che descrive la specie umana attraverso lo sguardo di un etologo.
  • 6. Namasté (नमस्ते) è un saluto originario della zona di India e Nepal che significa ciao o buongiorno. Letteralmente mi inchino a te
Submitted by BertBrac on Fri, 03/02/2017 - 15:20
Last edited by Joutsenpoika on Sun, 21/05/2017 - 16:51
Submitter's comments:

La canzone che rappresenta l’Italia al concorso Eurovisione della Canzone 2017 a Kiev, in Ucraina.
Musica e testo: Francesco Gabbani, Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli

All'Eurovisione:

videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Δυτικό Κάρμα

Versions: #1#2
"Να ζει κανείς ή να έπρεπε να ζει;" -
ιδού η αμλετική απορία,
τόσο σύγχρονη όσο και ο Νεολιθικός άνθρωπος.
Βολέψου στο 2x3 διαστάσεων κλουβί σου.
"Διανοούμενοι" της καφετέριας,
"ειδικοί" του διαδικτύου,
εκλεκτά μέλη των Ανώνυμων Σελφοπαθών.
Η ευφυΐα είναι ντεμοντέ,
οι απαντήσεις εύκολες,
τα διλήμματα ανούσια.
 
Α-Α-Α Αναζητάμε (ναι, αναζητά)
ιστορίες με γκραν φινάλε,
ελπίζουμε (ναι, ελπίδα) πως
ό,τι κι αν συμβεί, "τα πάντα ρει"
και "Τραγούδι στη βροχή".
 
Ρεφρέν:
Μαθήματα Νιρβάνας,
ιδού ο Βούδας σε μια μόνο γραμμή.
Ώρα χαλάρωσης για όλους, η ώρα της δόξας τους.
Τα πλήθη ψάλλουν ένα μάντρα (mantra)*,
η (ανθρώπινη) εξέλιξη παραπαίει,
ο γυμνός πίθηκος χορεύει,
το Δυτικό Κάρμα,
το Δυτικό Κάρμα,
ο γυμνός πίθηκος χορεύει,
το Δυτικό Κάρμα.
 
Βρέχει σταγόνες από Σανέλ
σε αποστειρωμένα σώματα.
Σώσε τον εαυτό σου από την οσμή του είδους σου.
Οι πάντες τα ξέρουν όλα με το διαδίκτυο,
την κοκαΐνη των λαών,
το όπιο των φτωχών.
 
Α-Α-Α Αναζητάμε (ναι, αναζητά)
εικονική ανθρωπότητα,
το σεξαπίλ (σεξαπίλ),
ό,τι κι αν συμβεί, "τα πάντα ρει"
και "Τραγούδι στη βροχή".
 
Ρεφρέν:
Μαθήματα Νιρβάνας,
ιδού ο Βούδας σε μια μόνο γραμμή.
Ώρα χαλάρωσης για όλους, η ώρα της δόξας τους.
Τα πλήθη ψάλλουν ένα μάντρα,
η (ανθρώπινη) εξέλιξη παραπαίει,
ο γυμνός πίθηκος χορεύει,
το Δυτικό Κάρμα,
το Δυτικό Κάρμα,
ο γυμνός πίθηκος χορεύει,
το Δυτικό Κάρμα.
 
Όταν η ζωή χάνει τον στόχο της,
οι άνθρωποι καταρρέουν.
Το Δυτικό Κάρμα,
το Δυτικό Κάρμα...
Ο πίθηκος επαναστατεί!
Ναμαστέ (Namaste)**, όλε!
 
Ρεφρέν:
Μαθήματα Νιρβάνας,
ιδού ο Βούδας σε μια μόνο γραμμή.
Ώρα χαλάρωσης για όλους, η ώρα της δόξας τους.
Τα πλήθη ψάλλουν ένα μάντρα,
η (ανθρώπινη) εξέλιξη παραπαίει,
ο γυμνός πίθηκος χορεύει,
το Δυτικό Κάρμα,
το Δυτικό Κάρμα,
ο γυμνός πίθηκος χορεύει,
το Δυτικό Κάρμα.
 
Submitted by dreamcatcher on Sun, 12/02/2017 - 16:34
Last edited by dreamcatcher on Fri, 17/03/2017 - 20:30
Author's comments:

* Mantra: μικρά στιχάκια ή λέξεις που χρησιμοποιούνται στον διαλογισμό (π.χ. "ΩΜ").

** "Namaste": λέξη που συνοδεύεται από την αντίστοιχη χειρονομία (υπόκλιση με τα χέρια ενωμένα μπροστά στο στήθος) και χρησιμοποιείται στη γιόγκα.

Comments