קארמה של האיש המערבי (Occidentali's Karma)

Italian

Occidentali's Karma

Essere o dover essere –
il dubbio amletico
contemporaneo come l'uomo del Neolitico.
Nella tua gabbia 2 × 3 mettiti comodo:
intellettuali nei caffè,
internettologi,
soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi.
L'intelligenza è démodé,
risposte facili,
dilemmi inutili.
 
A.A.A. Cercasi (cerca, sì)
storie dal gran finale;
sperasi, (spera, sì)
comunque vada, panta rei1
e Singin' in the Rain 2.
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana3,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un'ora d'aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra4,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla5
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
Piovono gocce di Chanel
su corpi asettici,
mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili.
Tutti tuttologi col web,
coca dei popoli,
oppio dei poveri.
 
A.A.A. Cercasi, (cerca, sì)
umanità virtuale,
sex appeal, (sex appeal)
comunque vada, panta rei
e Singin' in the Rain.
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un’ora d'aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla –
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
Quando la vita si distrae,
cadono gli uomini.
Occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia si rialza.
Namasté6, alé!
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un’ora d’aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
  • 1. Panta rei/Pánta rêi (in greco πάντα ῥεῖ), tradotto in Tutto scorre, è un celebre aforisma attribuito a Eraclito.
  • 2. Singin' in the Rain (Cantando sotto la pioggia) è un film del 1952.
  • 3. Nirvana (निर्वाण) esprime un concetto proprio della religione buddhista, è il fine ultimo della vita.
  • 4. Mantra (मन्त्र) è un verso sacro.
  • 5. La scimmia nuda (The Naked Ape – A Zoologist's Study of the Human Animal) è un libro divulgativo pubblicato nel 1967 da Desmond Morris che descrive la specie umana attraverso lo sguardo di un etologo.
  • 6. Namasté (नमस्ते) è un saluto originario della zona di India e Nepal che significa ciao o buongiorno. Letteralmente mi inchino a te
Submitted by BertBrac on Fri, 03/02/2017 - 15:20
Last edited by Joutsenpoika on Sun, 21/05/2017 - 16:51
Submitter's comments:

La canzone che rappresenta l’Italia al concorso Eurovisione della Canzone 2017 a Kiev, in Ucraina.
Musica e testo: Francesco Gabbani, Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli

All'Eurovisione:

videoem: 
Align paragraphs
Hebrew translation

קארמה של האיש המערבי

להיות או להיות בעלים של משהו
ההתלבטות ההמלטית
מודרני כמו האדם הניאולטיטי
התרווחו לכם בכלוב 2X3 מטרים
אינטלקטואלים בבתי קפה
תורת האינטרנט
חברי כבוד באגודת מצלמי הסלפי האנונימיים
תשובות קלות
דילמות מיותרות
 
א.א.א מחפשים (כן, מחפשים)
סיפורים עם סוף גדול
מקווים (כן, מקווים)
מה שלא יהיה, הכל זורם
ו- שיר אשיר בגשם
 
שיעורים בנירוונה
בודהות בטור עורפי
שיעור חופשי לכולם, לתהילה
ההמון צועק מנטרה
האבולוציה מקרטעת
הקוף העירום רוקד
קארמה של האיש המערבי
קארמה של האיש המערבי
הקוף העירום רוקד
קארמה של האיש המערבי
 
אנשים מתיזים שאנל
על גופות מזיעים
מסתירים את ריחו של המין שלהם
כולם יודעים הכל דרך הרשת
קוקאין להמונים
אופיום לעניים
 
א.א.א מחפשים (כן, מחפשים)
אנושות וירטואלית
סקס אפיל (סקס אפיל)
מה שלא יהיה, הכל זורם
ו- שיר אשיר בגשם
 
שיעורים בנירוונה
בודהות בטור עורפי
שיעור חופשי לכולם, לתהילה
ההמון צועק מנטרה
האבולוציה מקרטעת
הקוף העירום רוקד
קארמה של האיש המערבי
קארמה של האיש המערבי
הקוף העירום רוקד
קארמה של האיש המערבי
 
כשהחיים מאבדים כיוון
האדם נופל
קארמה של האיש המערבי
קארמה של האיש המערבי
הקוף מתרומם
נאמסטה - אלה !
 
שיעורים בנירוונה
בודהות בטור עורפי
שיעור חופשי לכולם, לתהילה
ההמון צועק מנטרה
האבולוציה מקרטעת
הקוף העירום רוקד
קארמה של האיש המערבי
קארמה של האיש המערבי
הקוף העירום רוקד
קארמה של האיש המערבי
 
Submitted by Barak Friedman on Sun, 02/04/2017 - 12:46
Added in reply to request by Joutsenpoika
Comments