Läänemaailma/"läänlaste" karma (Occidentali's Karma)

Italian

Occidentali's Karma

 
Essere o dover essere –
il dubbio amletico
contemporaneo come l'uomo del Neolitico.
Nella tua gabbia 2 × 3 mettiti comodo:
intellettuali nei caffè,
internettologi,
soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi.
L'intelligenza è démodé,
risposte facili,
dilemmi inutili.
 
A.A.A. Cercasi (cerca, sì)
storie dal gran finale;
sperasi, (spera, sì)
comunque vada, panta rei1
e Singin' in the Rain 2.
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana3,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un'ora d'aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra4,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla5
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
Piovono gocce di Chanel
su corpi asettici,
mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili.
Tutti tuttologi col web,
coca dei popoli,
oppio dei poveri.
 
A.A.A. Cercasi, (cerca, sì)
umanità virtuale,
sex appeal, (sex appeal)
comunque vada, panta rei
e Singin' in the Rain.
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un’ora d'aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla –
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
Quando la vita si distrae,
cadono gli uomini.
Occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia si rialza.
Namasté6, alé!
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un’ora d’aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
  • 1. Panta rei/Pánta rêi (in greco πάντα ῥεῖ), tradotto in Tutto scorre, è un celebre aforisma attribuito a Eraclito.
  • 2. Singin' in the Rain (Cantando sotto la pioggia) è un film del 1952.
  • 3. Nirvana (निर्वाण) esprime un concetto proprio della religione buddhista, è il fine ultimo della vita.
  • 4. Mantra (मन्त्र) è un verso sacro.
  • 5. La scimmia nuda (The Naked Ape – A Zoologist's Study of the Human Animal) è un libro divulgativo pubblicato nel 1967 da Desmond Morris che descrive la specie umana attraverso lo sguardo di un etologo.
  • 6. Namasté (नमस्ते) è un saluto originario della zona di India e Nepal che significa ciao o buongiorno. Letteralmente mi inchino a te
Submitted by BertBrac on Fri, 03/02/2017 - 15:20
Last edited by Joutsenpoika on Sun, 21/05/2017 - 16:51
Submitter's comments:

La canzone che rappresenta l’Italia al concorso Eurovisione della Canzone 2017 a Kiev, in Ucraina.
Musica e testo: Francesco Gabbani, Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli

All'Eurovisione:

videoem: 
Align paragraphs
Estonian translation

Läänemaailma/"läänlaste" karma

Versions: #1#2
Olla või "peab olema" -
Hamleti mõtisklus
kaasajas, nagu inimene neoliitikumist.
Tunneb end mugavalt oma 2x3-mõõtmetega puuris.
Intellektuaalid kohvikutes -
internetieksperdid,
auliikmed anonüümsetes selfie-sõltlastes,
intelligentsus on moest,
lihtsad vastused,
mõttetud dilemmad.
 
A.A.A. Otsime
suure finaaliga lugusid.
Loodame,
mis ka ei juhtuks, et elu läheb edasi (panta rhei) *
ja tantsime vihmas. (singing in the rain) **
 
Refr:
Nirvaana õppetunnid, *****
Buddha igas lauses,
lõõgastus kõigile, kuulsuse aeg. Edasi (Allez)!
Rahvas hõikab välja mantraid,
evolutsioon jääb toppama.
Alasti ahv tantsib; ***
see on läänemaailma karma, ****
läänemaailma karma,
alasti ahv tantsib,
läänemaailma karma.
 
Tibutab Chaneli
antiseptilistele kehadele,
päästke end iseenda lõhna eest.
Kõik on kõiketeadjad tänu internetile -
massikokaiin,
opiaat vaestele.
 
A.A.A. Otsime
virtuaalset inimkonda,
seksapiili,
mis ka ei juhtuks, elu läheb edasi (panta rhei)
ja tantsime vihmas. (singing in the rain)
 
Refr:
Nirvaana õppetunnid,
Buddha igas lauses,
lõõgastus kõigile, kuulsuse aeg. Edasi (Allez)!
Rahvas hõikab välja mantraid,
evolutsioon jääb toppama.
Alasti ahv tantsib;
see on läänemaailma karma,
läänemaailma karma,
alasti ahv tantsib
läänemaailma karma.
 
Kui elus kaob keskendumine
inimkond langeb.
Läänemaailma karma,
Läänemaailma karma,
ahv tõuseb taas jalule
Namaste, edasi (Allez)! ******
 
Refr:
Nirvaana õppetunnid,
Buddha igas lauses,
lõõgastus kõigile, kuulsuse aeg. Edasi!
Rahvas hõikab välja mantraid,
evolutsioon jääb toppama.
Alasti ahv tantsib;
see on läänemaailma karma,
läänemaailma karma,
alasti ahv tantsib,
läänemaailma karma.
Om *******
 
Submitted by Mari El on Fri, 03/03/2017 - 12:20
Last edited by Mari El on Sun, 23/04/2017 - 11:17
Author's comments:

* Aforism, Herakleitose filosoofia põhiseisukoht "kõik voolab" (kr panta rhei).
** "Singin' in the Rain" (Lauldes vihmas), 1952 Gene Kelly ja Stanley Donen`i muusikaline komöödiafilm.
*** Desmond Morrise 1967. a ilmunud raamat "The Naked Ape". Raamat on häbenematu vaade inimliigile, see keskendub inimese loomalikele omadustele ja meie sarnasustele inimahvidega ning inimkäitumise selgitamisele selle evolutsioonipsühholoogilise kujunemise kaudu küttide-korilaste eelajaloolises keskkonnas.
**** Karma on hinduismis, budismis ja mitmetes teistes religioonides teo ja tagajärje üleüldine seadus.
***** Nirvaana on budismis ja hinduismis täielik teadmise, rahu ning vabanemise seisund, sansaarast (ümbersünniahelast) vabanemine.
****** “Namaste” tähendab südamlikku spirituaalset kummardust, lugupidamist ja tervitust.
****** "om" = mina = heli/vibratsioon = manifesteerunud jumal = aeg = loomine = reaalsuse peegeldus.

Comments