ببوس (Öp)

Persian translation

ببوس

اینی که تو آینه می بینم
این من جدید، منم؟
یعنی من با خودم آشنا شدم؟
 
دیروز و امروزم
خیلی به هم نزدیکن
اعمال گذشته ام
دیر پاک شد ولی پاک شد
 
معصومیت اون
منو از گناهام پاک کرد
انگار که
فرشته ای از بهشت بود
 
همه چیزام تمام و کماله
هم چیزایی که قراره انجام بدم
و همه ی چیزایی که تابستون و زمستون به درد میخوره
و دیگه اینکه خیلی بهت میام
 
دیروز و امروزم
خیلی به هم نزدیکن
اعمال گذشته ام
دیر پاک شد ولی پاک شد
 
معصومیت اون
منو از گناهام پاک کرد
انگار که
فرشته ای از بهشت بود
 
اون آبشار موهاشو
اون ابروهای ماه هلالیشو
اون لبای شکر و عسلیشو
بوسیدم، بوسدم، بوسیدم ولی سیر نشدم
 
وقتی که بیرون میاد
حالا بیا و وسوسه نشو
او گردن سفیدتر از شیرو
نیگا کردم، نیگا کردم، نیگا کردم و نتونستم خودمو نیگر دارم
 
Submitted by pouria_zada on Wed, 11/01/2012 - 16:39
thanked 48 times
UserTime ago
mehdi-silent2 years 40 weeks
media-alone girl3 years 38 weeks
Guests thanked 46 times
Turkish

Öp

Comments