ببوس

Turkish

Öp

Aynada bakıştığım
Bu yeni ben, ben miyim
Kendimle tanıştığım?

Dünümle bugünüm
Can ciğer kuzu sarması
Geç oldu temiz oldu
Geçmişimin karması

Yıkadı günahlarımdan
Beni masumiyeti
Cennetten gelen
Bir melekti sanki

Her şeyim tastamam
Yapmaya çalıştığım
Yazlığım kışlığım
Bir de yanına yakıştığım

Dünümle bugünüm
Can ciğer kuzu sarması
Geç oldu temiz oldu
Geçmişimin karması

Yıkadı günahlarımdan
Beni masumiyeti
Cennetten gelen
Bir melekti sanki

Ben o şelale saçlara
O ay, o hilal kaşlara
O süzme bal dudaklara
Öp öp öp öp doyamadım

Sütten ak o gerdana
Bir çıkar ki meydana
Gel de uyma şeytana
Bak bak bak bak duramadım

Video
See video
Try to align
Persian

ببوس

اینی که تو آینه می بینم
این من جدید، منم؟
یعنی من با خودم آشنا شدم؟

دیروز و امروزم
خیلی به هم نزدیکن
اعمال گذشته ام
دیر پاک شد ولی پاک شد

معصومیت اون
منو از گناهام پاک کرد
انگار که
فرشته ای از بهشت بود

همه چیزام تمام و کماله
هم چیزایی که قراره انجام بدم
و همه ی چیزایی که تابستون و زمستون به درد میخوره
و دیگه اینکه خیلی بهت میام

دیروز و امروزم
خیلی به هم نزدیکن
اعمال گذشته ام
دیر پاک شد ولی پاک شد

معصومیت اون
منو از گناهام پاک کرد
انگار که
فرشته ای از بهشت بود

اون آبشار موهاشو
اون ابروهای ماه هلالیشو
اون لبای شکر و عسلیشو
بوسیدم، بوسدم، بوسیدم ولی سیر نشدم

وقتی که بیرون میاد
حالا بیا و وسوسه نشو
او گردن سفیدتر از شیرو
نیگا کردم، نیگا کردم، نیگا کردم و نتونستم خودمو نیگر دارم

Submitted by pouria_zada on Wed, 11/01/2012 - 16:39
thanked 44 times
UserTime ago
mehdi-silent40 weeks 5 days
media-alone girl1 year 39 weeks
Guests thanked 42 times
0
Your rating: None
Please help to translate "Öp"
Comments