Dinamit (Dynamite)

Albanian translation

Dinamit

Dinamit oh, Dinamite oh,
Ti dhe unë jemi shkruar të jemi
Dinamit oh, Dinamite oh,
Andaj më merr në krahë i dashur
Dinamit oh, Dinamite oh,
Më ndriço dhe më lër të lirë (Oh, oh, ohohohoh)
 
Lirë (Oh, oh, ohohohoh)
Ne jemi dinamit, oh
Ne jemi dinamit, oh
Ne jemi dinamit, oh, Ne jemi dinamit, oh
Ne jemi dinamit, oh, Ne jemi dinamit, oh
 
Submitted by Sali.M on Sat, 07/01/2017 - 23:09
English

Dynamite

Dynamite oh, dynamite ohh
You and me are meant to be
Dynamite oh, dynamite ohh
So take me in your arms baby
Dynamite oh, dynamite ohh
Enlighten me and set me free (oh-oh-ohohoh)
 
Free (oh-oh-ohohoh), free
 

More

Please help to translate "Dynamite"
Comments