The Old Man and the Sea (The old man and the sea / Старецът и морето)

Bulgarian

The old man and the sea / Старецът и морето

Лодката стара в хангара отдавна лежи,
може би сънува морски бури.
Ти защо стоиш, пушиш и мълчиш,
твойто море май ти отне младостта.
Още си тук, само че друг е света.
 
Хайде, старче, в ръце да се вземеш
и отново на път да поемеш,
не от лудост, не за слава,
просто пътят продължава.
 
Тихо в мъглата се буди южния град,
ранен фар заплита тънки мрежи.
Ти защо стоиш, пушиш и мълчиш,
твойто море май ти отне младостта.
Още си тук, само че друг е света.
 
Твоят дом е градът край морето,
ето пристана бял откъдето
към надежди и миражи
тръгват всички екипажи.
Към надежди и миражи
тръгват всички...
 
Хайде, старче, в ръце да се вземеш
и отново на път да поемеш,
не от лудост, не за слава,
просто пътят продължава.
Не от лудост, не за слава,
просто пътят продължава.
 
Submitted by ILMYMIK on Mon, 27/02/2012 - 19:09
Submitter's comments:
videoem: 
Align paragraphs
English translation

The Old Man and the Sea

The old boat lies in the hangar for a long time
Perhaps it dreams sea storm.
Why do you stand there, smoke and keep silence?
Your sea seems to have taken your youth away.
You're still here but the world has changed.
 
Come on, old man, wake up
And start a journey again.
Not driven by insanity, not for glory
Just the life* goes on.
 
In silence and fog the south town is waking up.
Early lighthouse is knitting fine nets.
Why do you stand there, smoke and keep silence?
Your sea seems to have taken your youth away.
You're still here but the world has changed.
 
Your home is the town by the sea.
There is the harbour from where
To hopes and mirage
All crews depart.
To hopes and mirage
All depart.
 
Submitted by kdravia on Tue, 28/02/2012 - 09:56
Added in reply to request by ILMYMIK
Author's comments:

* Liteally - road

More translations of "The old man and the sea / Старецът и морето"
Bulgarian → English - kdravia
Please help to translate "The old man and the sea / Старецът и морето"
Comments