Omer Adam - AZ HALACHTI

Hebrew

AZ HALACHTI

את בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי
נחלת בנימין לא אשכח
רצית לקנות שרשת בדוכן שלי
לראשונה פגשתי בך
 
עיניים צבע תכלת סיפרת שאת במקור
מהדרום
עברת לגור בשינקין יש לך תואר
במנהל ובלשון
 
ואיך נכנסת לחיי
חשפת את כל סודותיי כבר מאותו הערב
ביקשת תפגוש את ההורים
 
אז הלכתי חזרתי אחוז בשיגעון
תופס רכבת נוסע דימונה לדרום
מה את עושה לי מה את עושה לי
 
את בטח לא זוכרת את אותו יום שישי
את ארזת מזוודה ואמרת
מרגיש לך כאן אחרת ואת חוזרת
לשכונה
שבה גדלת
 
ואיך את לא מבינה
הדבקת אותי לפינה אין לי ברירה
אחרת
 
אז הלכתי חזרתי אחוז בשיגעון
תופס רכבת נוסע דימונה לדרום
מה את עושה לי מה את עושה לי
 
דיברנו על חתונה אני רציתי אולם
בבת ים
ואת רצית באר שבע
כל כך רצית באר שבע
 
אז הלכתי חזרתי אחוז בשיגעון
תופס רכבת נוסע דימונה לדרום
מה את עושה לי מה את עושה לי
 
Submitted by C1084 on Wed, 03/01/2018 - 20:43
Thanks!
Comments