Ona drugoto

Macedonian

Ona drugoto (Она другото)

Ајде погоди од три пати
Но двапати во себе
Ти си оставил ли простор
За да верувам во тебе
Ко да имаш мал проблем
Во твојот мозок мал
Слабо држиш рамнотежа
Не ми делуваш за стабилен

Но јас иако те знам се двоумам!

А друга една работа е
Што те спасува
Моите дома знам во тебе
Ќе се заљубат од прва
А како да им докажеш
на моите, бејбе дека
Не си уште дозреан
За било каква врска

Но јас иако те знам се двоумам

РЕФРЕН:
Сега веќе не знам
Што да изберам
Меѓу разум или лудо
Да се заљубам
Сега веќе не знам
Што е правото
Дали разум или бејбе
Она другото......

Сѐ што носиш на тебе
Е знам по нарачка
Цел твој живот ко да те ранеле
Од златна лажичка
Па и не ме чуди дека
Не си навикнат
Кога нема де се потрудиш
Ти може да те одбијат

Но јас иако те знам се двоумам!

РЕФРЕН

Но ајде нешто направи
Нешто да ме убеди
Да сфатам дека јас и ти
Еден за друг сме створени

Иако те знам се двоумам...

РЕФРЕН:x2

Ajde pogodi od tri pati
No dvapati vo sebe
Ti si ostavil li prostor
Za da veruvam vo tebe
Ko da imas mal problem
Vo tvojot mozok mal
Slabo drzis ramnoteza
Ne mi deluvas za stabilen

No jas iako te znam se dvoumam!

A druga edna rabota e
Sto te spasuva
Mojte doma znam vo tebe
Ke se zaljubat od prva
A kako da im dokazes
na mojte bejbe deka
Ne si uste dozrean
Za bilo kakva vrska

No jas iako te znam se dvoumam

REFREN:
Sega veke ne znam
Sto da izberam
Megu razum ili ludo
Da se zaljubam
Sega veke ne znam
Sto e pravoto
Da li razum ili bejbe
Ona drugoto......

Se sto nosis na tebe
E znam po naracka
Cel tvoj zivot ko da te ranele
Od zlatna lazicka
Pa i ne me cudi deka
Ne si naviknat
Koga nema de se potrudis
Ti moze da te odbijat

No jas iako te znam se dvoumam!

REFREN

No ajde nesto napravi
Nesto da me ubedi
Da svatam deka jas i ti
Eden za drug sme stvoreni

Iako te znam se dvoumam...

REFREN:x2

Video
See video
Try to align
Transliteration

Ona drugoto

Ajde pogodi od tri pati
No dvapati vo sebe
Ti si ostavil li prostor
Za da veruvam vo tebe
Ko da imas mal problem
Vo tvojot mozok mal
Slabo drzis ramnoteza
Ne mi deluvas za stabilen

No jas iako te znam se dvoumam!

A druga edna rabota e
Sto te spasuva
Mojte doma znam vo tebe
Ke se zaljubat od prva
A kako da im dokazes
na mojte bejbe deka
Ne si uste dozrean
Za bilo kakva vrska

No jas iako te znam se dvoumam

REFREN:
Sega veke ne znam
Sto da izberam
Megu razum ili ludo
Da se zaljubam
Sega veke ne znam
Sto e pravoto
Da li razum ili bejbe
Ona drugoto......

Se sto nosis na tebe
E znam po naracka
Cel tvoj zivot ko da te ranele
Od zlatna lazicka
Pa i ne me cudi deka
Ne si naviknat
Koga nema de se potrudis
Ti moze da te odbijat

No jas iako te znam se dvoumam!

REFREN

No ajde nesto napravi
Nesto da me ubedi
Da svatam deka jas i ti
Eden za drug sme stvoreni

Iako te znam se dvoumam...

REFREN:x2

Submitted by Lidija on Wed, 18/07/2012 - 07:35
0
Your rating: None
More translations of "Ona drugoto (Она другото)"
Macedonian → Transliteration - Lidija
0
Comments