تنها عشق (One And Only)

Persian translation

تنها عشق

همش به تو فکر می کنم،
هر روز عاشق تر می شم،
خودم رو توی زمان گم می کنم،
فقط به صورتت فکر می کنم،
فقط خدا می دونه که
چرا این قدر طول کشیده که شک و شبه رو کنار بذارم،
تو تنها کسی هستی که من می خوام،
 
نمیدونم چرا این قدر ترسیده ام،
قبلا هم تو این مرحله بوده ام،
همه ی احساسات، تک تک کلمات، همه اش رو تصور کرده ام
هیچ وقت نمی تونی مطمئن باشی، اگر هیچ وقت حتی سعی نکنی
که گذشته ات رو ببخشی و فقط به سادگی مال من باشی،
 
من مجبورت می کنم کاری کنی که مال تو باشم، فقط و فقط مال تو
قول بده که من ارزش اینو دارم که توی دست هات منو نگه داری
پس به من این فرصت رو بده که بهت نشون بدم که تنها کسی ام که می تونه تا آخر خط راه بره
 
تو همش به من فکر می کنی،
تو روی تک تک کلمات من تکیه می کنی، خودت رو توی زمان گم می کنی
وقتی که اسمم رو می شنوی...
آیا هرگز خواهم فهمید که در آغوش تو بودن چه حسی داره؟؟
و بهم بگی که هر راهی رو که انتخاب کنم، تو بالاخره می ری،
 
من مجبورت می کنم کاری کنی که مال تو باشم، فقط و فقط مال تو
قول بده که من ارزش اینو دارم که توی دست هات منو نگه داری
پس به من این فرصت رو بده که بهت نشون بدم که تنها کسی ام که می تونه تا آخر خط راه بره
 
می دونم اصلا آسون نیست که
تمام قلبت رو به من ببازی
می دونم اصلا آسون نیست که
تمام قلبت رو به من ببازی
 
(هیچ کس کامل نیست، باور کن، اینو یاد گرفته ام)
می دونم اصلا آسون نیست که
تمام قلبت رو به من ببازی
(هیچ کس کامل نیست، باور کن، اینو یاد گرفته ام)
می دونم اصلا آسون نیست که
تمام قلبت رو به من ببازی
 
می دونم اصلا آسون نیست که
تمام قلبت رو به من ببازی
 
من مجبورت می کنم کاری کنی که مال تو باشم، فقط و فقط مال تو
قول بده که من ارزش اینو دارم که توی دست هات منو نگه داری
پس به من این فرصت رو بده که بهت نشون بدم که تنها کسی ام که می تونه تا آخر خط راه بره
 
Submitted by ronak-19 on Sun, 05/08/2012 - 09:24
thanked 14 times
UserTime ago
Mahsa.Mahijoon3 years 18 weeks
sadafs4 years 31 weeks
Shermineh4 years 34 weeks
Guests thanked 11 times
5
Your rating: None Average: 5 (2 votes)
English

One And Only

You've been on my mind
I grow fonder every day
Lose myself in time
Just thinking of your face
God only knows
Why it's taking me so long
To let my doubts go
You're the only one that I want
 

More

UserPosted ago
rozbeh13483 years 46 weeks
5
sadafs4 years 31 weeks
5
Comments
sadafs     August 19th, 2012
5
rozbeh1348     May 7th, 2013
5

merci az shoma ke jahmateh en tarjomeh ghashangho keshidid