تنها عشق

English

One and only

You've been on my mind
I grow fonder every day,
Lose myself in time
Just thinking of your face
God only knows
Why it's taking me so long
To let my doubts go
You're the only one that I want

I don't know why I'm scared, I've been here before
Every feeling, every word, I've imagined it all,
You never know if you never try
To forgive your past and simply be mine

I dare you to let me be your, your one and only
Promise I'm worthy to hold in your arms
So come on and give me the chance
To prove that I'm the one who can
Walk that mile until the end starts

I've been on your mind
You hang on every word I say, lose yourself in time
At the mention of my name,
Will I ever know how it feels to hold you close?
And have you tell me whichever road I choose you'll go

I don't know why I'm scared 'cause I've been here before
Every feeling every word, I've imagined it all,
You never know if you never tried
To forgive your past and simply be mine

I dare you to let me be your, your one and only
I promise I'm worthy to hold in your arms
So come on and give me the chance
To prove that I'm the one who can
Walk that mile until the end starts

I know it ain't easy
Giving up your heart
I know it ain't easy
Giving up your heart

(Nobody's perfect, trust me I've learnt it)
I know it ain't easy, giving up your heart
(Nobody's perfect, trust me I've learnt it)
I know it ain't easy, giving up your heart

I know it ain't easy
Giving up your heart

So I dare you to let me be your, your one and only
I promise I'm worthy to hold in your arms
So come on and give me the chance
To prove I'm the one who can
Walk that mile until the end starts
Come on and give me a chance
To prove that I'm the one who can
Walk that mile until the end starts.

Video
See video
Try to align
Persian

تنها عشق

همش به تو فکر می کنم،
هر روز عاشق تر می شم،
خودم رو توی زمان گم می کنم،
فقط به صورتت فکر می کنم،
فقط خدا می دونه که
چرا این قدر طول کشیده که شک و شبه رو کنار بذارم،
تو تنها کسی هستی که من می خوام،

نمیدونم چرا این قدر ترسیده ام،
قبلا هم تو این مرحله بوده ام،
همه ی احساسات، تک تک کلمات، همه اش رو تصور کرده ام
هیچ وقت نمی تونی مطمئن باشی، اگر هیچ وقت حتی سعی نکنی
که گذشته ات رو ببخشی و فقط به سادگی مال من باشی،

من مجبورت می کنم کاری کنی که مال تو باشم، فقط و فقط مال تو
قول بده که من ارزش اینو دارم که توی دست هات منو نگه داری
پس به من این فرصت رو بده که بهت نشون بدم که تنها کسی ام که می تونه تا آخر خط راه بره

تو همش به من فکر می کنی،
تو روی تک تک کلمات من تکیه می کنی، خودت رو توی زمان گم می کنی
وقتی که اسمم رو می شنوی...
آیا هرگز خواهم فهمید که در آغوش تو بودن چه حسی داره؟؟
و بهم بگی که هر راهی رو که انتخاب کنم، تو بالاخره می ری،

من مجبورت می کنم کاری کنی که مال تو باشم، فقط و فقط مال تو
قول بده که من ارزش اینو دارم که توی دست هات منو نگه داری
پس به من این فرصت رو بده که بهت نشون بدم که تنها کسی ام که می تونه تا آخر خط راه بره

می دونم اصلا آسون نیست که
تمام قلبت رو به من ببازی
می دونم اصلا آسون نیست که
تمام قلبت رو به من ببازی

(هیچ کس کامل نیست، باور کن، اینو یاد گرفته ام)
می دونم اصلا آسون نیست که
تمام قلبت رو به من ببازی
(هیچ کس کامل نیست، باور کن، اینو یاد گرفته ام)
می دونم اصلا آسون نیست که
تمام قلبت رو به من ببازی

می دونم اصلا آسون نیست که
تمام قلبت رو به من ببازی

من مجبورت می کنم کاری کنی که مال تو باشم، فقط و فقط مال تو
قول بده که من ارزش اینو دارم که توی دست هات منو نگه داری
پس به من این فرصت رو بده که بهت نشون بدم که تنها کسی ام که می تونه تا آخر خط راه بره

Submitted by ronak-19 on Sun, 05/08/2012 - 09:24
thanked 11 times
UserTime ago
Mahsa.Mahijoon1 year 18 weeks
sadafs2 years 32 weeks
Shermineh2 years 34 weeks
Guests thanked 8 times
5
Your rating: None Average: 5 (2 votes)
Please help to translate "One and only"
UserPosted ago
rozbeh13481 year 47 weeks
5
sadafs2 years 32 weeks
5
Comments
sadafs     August 19th, 2012
5
rozbeh1348     May 7th, 2013
5

merci az shoma ke jahmateh en tarjomeh ghashangho keshidid