یک قدم نزدیک تر (One Step Closer)

Persian translation

یک قدم نزدیک تر

Versions: #1#2
دیگه نمیتونم این رو تحمل کنم
دارم حرفهایی رو میزنم که قبلا هم زده بودم
همه ی این کلمات بی معنی هستند
به نظر من بی خبری خوش خبریه
هر چی کمتر میشنوم,تو کمتر حرف میزنی
اما به هر حال تو این رو کشف میکنی
مثل قبل...
هر چیزی که به من میگی
من رو یه قدم به پرتگاه نزدیکتر میکنه
من در شرف نابودی ام
من به مجالی برای تنفس نیاز دارم
چون من به پرتگاه یه قدم نزدیکتر شدم
من در شرف نابودی ام
جوابها به نظرم گنگ میان
کاش میتونستم یه راه برای ناپدید شدن پیدا کنم
تموم این افکار بی معنی هستند
به نظر من بی خبری خوش خبریه
به نظر نمیاد چیزی اینجا رو ترک کنه
دوباره و دوباره
وقتی دارم باهات حرف میزنم خفه شو
 
Submitted by minuch on Mon, 23/04/2012 - 14:28
thanked 4 times
UserTime ago
tina_alfideh4 years 40 weeks
Guests thanked 3 times
English

One Step Closer

I cannot take this anymore
I'm saying everything I've said before
All these words they make no sense
I find bliss in ignorance
Less I hear the less you'll say
But you'll find that out anyway
Just like before...
 

More

Idioms from "One Step Closer"
Comments