Μόνο ο έρωτας μπορεί να ραγίσει τη καρδιά σου (Only Love Can Break Your Heart)

English

Only Love Can Break Your Heart

When you were young and on your own
How did it feel to be alone
I was always thinking of games that I was playing
Trying to make the best of my time
 
But only love can break your heart
Try to be sure right from the start
Yes, only love can break your heart
What if your world should fall apart
 
I have a friend I've never seen
He hides his head inside a dream
Someone should call him and see if he can come out
Try to lose the down that he's found
 
But only love can break your heart
Try to be sure right from the start
Yes, only love can break your heart
What if your world should fall apart
 
I have a friend I've never seen
He hides his head inside a dream
Yes, only love can break your heart
 
Submitted by Kid A on Tue, 22/10/2013 - 15:44
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Μόνο ο έρωτας μπορεί να ραγίσει τη καρδιά σου

Όταν ήσουν νέος και μόνος σου
Πως ήταν να σαι μόνος
Πάντα σκεφτόμουν παιχνίδια που έπαιζα
Προσπαθώντας να περάσω καλά
 
Μα μόνο ο έρωτας μπορείς να ραγίσει τη καρδιά σου
Προσπάθησε να είσαι σίγουρος από την αρχή
Ναι, μόνο ο έρωτας μπορείς να ραγίσει τη καρδιά σου
Τι αν ο κόσμος σου πρέπει να καταρρεύσει
 
Έχω ένα φίλο που ποτέ δεν έχω δει
Κρύβει το κεφάλι του μέσα σε ένα όνειρο
Κάποιος πρέπει να τον καλέσει και να δει αν μπορεί να εμφανιστεί
Προσπάθησε να χάσεις τη θλίψη που βρέθηκε
 
Μα μόνο ο έρωτας μπορείς να ραγίσει τη καρδιά σου
Προσπάθησε να είσαι σίγουρος από την αρχή
Ναι, μόνο ο έρωτας μπορείς να ραγίσει τη καρδιά σου
Τι αν ο κόσμος σου πρέπει να καταρρεύσει
 
Έχω ένα φίλο που ποτέ δεν έχω δει
Κρύβει το κεφάλι του μέσα σε ένα όνειρο
Ναι, μόνο ο έρωτας μπορεί να ραγίσει τη καρδιά σου
 
Submitted by Katerinach13 on Thu, 28/05/2015 - 23:43
More translations of "Only Love Can Break Your Heart"
English → Greek - Katerinach13
Comments