Tiri Gjoci - Orë e ndlaur (English translation)

Albanian

Orë e ndlaur

Në dhomën time dielli zbret
Sot jo nuk e ndjej dorën që troket
Në mur varur rri shalli yt
E gjithçka e jotja është aty si një pikturë në syrin tim
Koha ndal, k'të çast ma fal
 
Orë e ndalur, e përmallur, vetëm vetëm ka mbet'
Jam zemërthyer, kam frikë ta prek
Ajo... ajo ka jetë
Ah...
Ah...
Ah...
Ah...
 
Jo nuk e dëgjoj zërin tënd
Qetësinë se prish asgjë veç hapi yt i rënd
Në mur varur rri shalli yt
E gjithçka e jotja është aty si një pikturë në syrin tim
Koha ndal, k'të çast ma fal
 
Orë e ndalur, e përmallur, vetëm vetëm ka mbet'
Jam zemërthyer, kam frikë ta prek
Ajo... ajo ka jetë
 
Mbyll syte të shoh ti je kudo
Në trup, në shpirt, lart atje
Orë e ndalur, e përmallur, vetëm vetëm ka mbet'
 
Submitted by mk87 on Sun, 17/12/2017 - 07:42
Align paragraphs
English translation

Stopped Clock

In my room the sun comes down
Today, no, I don`t hear the hand that knocks.
On the wall your scarf remains hanging.
And everything about you is there like a picture to my eyes
Time stops, it gives me this moment
 
Stopped clock, yearning, it`s ended up lonely, lonely
I`m heartbroken, I am afraid to touch it
Ah... it has a life
Ah...
Ah...
Ah...
Ah...
 
No I do not hear your voice
nothing breaks the silence except your heavy steps
On the wall your scarf remains hanging
And everything about you is there like a picture to my eyes
Time stops, it gives me this moment
 
Stopped clock, yearning, it`s ended up lonely, lonely
I`m heartbroken, I am afraid to touch it
Ah... it has a life
 
I close my eyes and I see you everywhere
on my body, in my soul, up there
Stopped clock, yearning, it`s ended up lonely, lonely.
 
Submitted by worldwide on Tue, 19/12/2017 - 18:47
Added in reply to request by mk87
Tiri Gjoci: Top 1
See also
Comments
mk87    Tue, 19/12/2017 - 19:12

Nice lyrics. Thank you very much for your translation.