The Other Side/ Другата страна (The Other Side)

English

The Other Side

Truth of the matter is I'm complicated
You're as straight as they come
You go 'bout your day baby
while I had from the sun
 
It's better if you don't understand
Cause you wont know what it's like
Til you try
 
You know I've been waiting on the other side
and you, all you gotta do is cross the line
I could wait a whole life time
but you just gotta decide
You know I
I've been waiting on the other, waiting on the other side
 
We would live forever
Who could ask for more
You could die if you wanted
But baby what for
 
It's better if you don't understand
And you won't know what it's like
Til you try
 
[Chorus]
 
If they say life's a dream
call this insomnia
Cause this ain't Wonderland
it damn sure ain't Narnia
And once you cross the line
you can't change your mind
Yeah I'm a monster
but I'm no Frankenstein
And quite frankly
I've been feeling insane in between my eyes
I really cant explain what I feel inside
If you knew what I was you's would run and hide
Many have tried to go into the night
cross over the line and come back alive
But that's the price we pay when we living on the other side
 
[Chorus]
 
It's better if you don't understand
It's better if you don't understand
It's better if you don't understand
It's better if you don't understand
It's better if you don't understand
It's better if you don't understand
 
Submitted by Miley_Lovato on Tue, 15/11/2011 - 20:36
videoem: 
Align paragraphs
Bulgarian translation

The Other Side/ Другата страна

От другата страна
 
Истината е, че съм объркан.
Ти си толкова директна, за разлика от тях.
Ти се мотаеш през своя ден, скъпа,
докато аз се крия от слънцето.
 
По-добре да не разбираш,
защото няма как да знаеш какво е,
докато не опиташ.
 
Знаеш, че аз, аз те чакам от другата страна.
И ти, всичко, което трябва да направиш е да преминеш линията.
Аз мога да чакам цял живот, но то просто трябва да решиш.
Ти знаеш, че аз, аз те чакам от другата...
те чакам от другата страна.
 
Ние бихме живели вечно.
Кой може да иска повече?
Можеш да умреш, ако искаш.
Но скъпа, има ли за какво?
 
По-добре да не разбираш,
защото няма как да знаеш какво е,
докато не опиташ.
 
Ти знаеш, че аз, аз те чакам от другата страна.
И ти, всичко, което трябва да направиш е да преминеш линията.
Мога да те чакам цял живот, но ти просто трябва да решиш.
Ти знаеш, че аз, аз ще те чакам от другата...
ще те чакам от другата страна.
 
Ако казват, че животът е сън, наречи това безсъние.
Защото това не е Страната на чудесата, със сигурност не е и Нарния.
И ако веднъж преминеш линията, не можеш да промениш решението си
Да, аз съм чудовище, но не съм Франкенщайн.
 
Честно казано,
се чувствам луд.
Наистина не мога да обясня чувствата си.
Ако знаеше какъв съм, щеше да избягаш и да се скриеш.
 
Много са опитвали да влязат в нощта.
Да преминат линията и да се върнат живи.
Но това е цената, която плащаме.
Когато живеем от другата страна.
 
Знаеш, че аз те чакам от другата страна.
И ти, всичко, което трябва да направиш е да преминеш линията.
Мога да те чакам цял живот, но ти просто трябва да решиш.
Ти знаеш, че аз, аз ще те чакам от другата...
ще те чакам от другата страна.
 
По-добре да не разбираш.
По-добре да не разбираш.
По-добре да не разбираш.
По-добре да не разбираш.
По-добре да не разбираш.
По-добре да не разбираш.
 
Submitted by ILMYMIK on Sat, 07/01/2012 - 12:51
More translations of "The Other Side"
English → Bulgarian - ILMYMIK
Idioms from "The Other Side"
Comments