Otkako sam ja devojče [ Otkako sam ja devojče (Откако сам ја девојче) ]

Torlakian dialect

Otkako sam ja devojče (Откако сам ја девојче)

Otkako sam ja devojče
Mene momče ne poljubi
Mene momče ne poljubi
Mene momče ne poljubi
Doraz sinoć na kladenco
Doraz sinoć na kladenco
Mene momče ne poljubi
Doraz sinoć na kladenco
Doraz sinoć na kladenco
I tu malo postojamo
Postojamo, pograjamo
Postojamo, pograjamo
Dokle sunce za breg zađe
Mesečina zoru dade
Mesečina zoru dade
Mesečina zoru dade
Po kobilke inje pade
Po kobilke inje pade
 
Transliteration submitted by Seny93 on Fri, 23/03/2012 - 23:44
Откако сам ја девојче,
Мене момче не пољуби.
 
Мене момче не пољуби,
До раз синоћ на кладенцу.
 
И ту мало постојамо,
Постојамо, пограјамо.
 
Докле сунце за брег зађе,
Месечина зору даде.
 
Месечина зору даде,
По кобилке иње паде.
 
Submitted by Seny93 on Fri, 23/03/2012 - 23:43
Last edited by Fary on Sat, 17/09/2016 - 13:50
videoem: 
Align paragraphs
Transliteration

Otkako sam ja devojče

Otkako sam ja devojče
Mene momče ne poljubi
Mene momče ne poljubi
Mene momče ne poljubi
Doraz sinoć na kladenco
Doraz sinoć na kladenco
Mene momče ne poljubi
Doraz sinoć na kladenco
Doraz sinoć na kladenco
I tu malo postojamo
Postojamo, pograjamo
Postojamo, pograjamo
Dokle sunce za breg zađe
Mesečina zoru dade
Mesečina zoru dade
Mesečina zoru dade
Po kobilke inje pade
Po kobilke inje pade
 
Submitted by Seny93 on Fri, 23/03/2012 - 23:44
More translations of "Otkako sam ja devojče (Откако сам ја девојче)"
Torlakian dialect → Transliteration - Seny93
Comments
Fary    September 17th, 2016

The original lyrics have been edited, so could you check your transliteration?