Baba Yetu (Our Father)

English

Our Father

Hear our prayer
we are your children and
we've gathered here today
We've gathered here to pray

Hear our cry, Lord we need your mercy
And we need your grace today
hear us as we pray

ch:
our father who art in heaven
hallowed be thy name'
our father hear us from heaven
forgive our sins we pray

Hear our song
As it rises to heaven
May your glory fills the air
as the waters cover the sea

See our heart
And remove anything
that is standing in the way
Of coming to you today

ch:
our father who art in heaven
hallowed be thy name'
our father hear us from heaven
forgive our sins we pray

Though we are few
we're surrounded by many
Who have crossed that river before

And this the song we'll be singing for ever

HOLY is the LORD (8 times)

Hear our prayer
we are your children and
we've gathered here today
We've gathered here to pray

Hear our cry, Lord we need your mercy
And we need your grace today
hear us as we pray

ch:
our father who art in heaven
hallowed be thy name'
our father hear us from heaven
forgive our sins we pray

Submitted by Glory edwin on Mon, 13/09/2010 - 14:22
Submitter's comments:

I love this song so much! and here is Swahili traslation for all swahili speakers and learners.Be blessed!

Try to align
Swahili translation

Baba Yetu

Sikia maombi yetu
Sisi watoto wako
Tumekusanyika leo
Tumekusanyika kuomba
Sikia kilio chetu,Bwana twahitaji rehema zako
Na twahitaji neema zako leo
Sikia kuomba kwetu
ch:
Baba yetu uliye mbinguni
Jina lako litukuzwe'
Baba yetu tusikie kutoka mbinguni
Tusamehe dhambi zetu tunaomba
Sikia wimbo wetu
Tuinuapo sauti zetu mbinguni
Utukufu wako utawale anga
Kama maji yafunikavyo bahari
Ichunguze mioyo yetu
Na uondoe chochote
Kijiinuacho njiani
Tumekuja kwako leo
ch:
Baba yetu uliye mbinguni
Jina lako litukuzwe'
Baba yetu tusikie kutoka mbinguni
Tusamehe dhambi zetu tunaomba
Ingawa tu wachache
Tumezungukwa na wengi
Ambao wameshavuka mto kabla
Na wimbo huu tutaimba milele
UTUKUFU ni wa BWANA (x8)
Sikia kuomba kwetu
Sisi watoto wako na
Tumekusanyika hapa leo
Tumekusanyika kuomba
Sikia kilio chetu,Bwana tunahitaji rehema zako
Na tunahitaji neema zako leo
Tusikie tuombapo
ch:
Baba yetu uliye mbinguni
Jina lako litukuzwe'
Baba yetu tusikie kutoka mbinguni
Tusamehe dhambi zetu tunaomba

Submitted by Glory edwin on Tue, 14/09/2010 - 19:52
thanked 7 times
UserTime ago
eva Nchogu3 years 34 weeks
Guests thanked 6 times
More translations of "Our Father"
English → Swahili - Glory edwin
Comments