Pamięć [ Pamyat' (Память) ]

Russian

Pamyat' (Память)

Непредсказуемы пересеченья
И разветвления наших дорог.
Мы расстаёмся на несколько жизней,
Чтобы однажды столкнуться в холодном метро.
 
Странствуя между мирами,
Я храню в себе память
О каждом твоём воплощении.
И в назначенный час
Я узнаю тебя
По первому прикосновению.
 
Лишь для одной ослепительной вспышки,
Лишь ради нескольких звёздных мгновений
Мы будем плыть друг другу на встречу
Сквозь бесконечность и океаны забвения.
 
Странствуя между мирами,
Ты хранишь в себе память
О каждом моём воплощении.
И в назначенный час
Мы узнаем друг друга
По первому прикосновению,
Где бы ты ни был,
Кем бы ты ни был.
 
Время придёт и мы снова откроем
Книгу на самой последней странице.
И эпилог станет новым прологом,
И мы уйдём, чтобы вновь повториться.
 
Только бы не разминуться, не заблудиться
В круговороте смертей и рождений.
И в назначенный час вспомнить друг друга
По первому прикосновению.
 
В круговороте смертей и рождений...
В круговороте смертей и рождений...
В круговороте смертей и рождений...
По первому прикосновению...
 
Submitted by perevod on Sun, 01/04/2012 - 19:25
videoem: 
Align paragraphs
Polish translation

Pamięć

Są nieprzewidywalne przecięcia
I rozwidlenia naszych dróg.
Rozstajemy się na kilka żyć,
Żeby pewnego razu spotkać się w zimnym metrze.
 
Wędrując między światami
Zachowuję w sobie pamięć
O każdym twoim wcieleniu.
I w wyznaczoną godzinę
Poznaję ciebie
Po pierwszym dotyku.
 
Tylko dla jednego oślepiającego błysku,
Tylko dla kilku gwiezdnych mgnień
Będziemy płynęły jeden drugiemu na spotkanie
Przez nieskończoność i oceany niepamięci.
 
Wędrując między światami
Zachowujesz w sobie pamięć
O każdym moim wcieleniu.
I w wyznaczoną godzinę
Poznajemy jeden drugiego
Po pierwszym dotyku
Gdzie by nie byłeś
Kim by nie byłeś.
 
Czas przyjdzie i znów otworzymy
Księgę na samej ostatniej stronie.
I epilog stanie się nowym prologiem,
I pójdziemy, żeby znów powtórzyć się.
 
Byleby nie wyminąć się, nie zabłądzić
W wirze śmierci i urodzeń.
I w wyznaczoną godzinę wspomnieć jeden drugiego
Po pierwszym dotyku.
 
W wirze śmierci i urodzeń...
W wirze śmierci i urodzeń...
W wirze śmierci i urodzeń...
Po pierwszym dotyku...
 
Submitted by Luciano on Fri, 17/08/2012 - 08:02
Added in reply to request by Dogvillan
Please help to translate "Pamyat' (Память)"
Comments