Рај (Paradise)

Macedonian translation

Рај

Кога беше девојче,
го очекуваше светот,
но ѝ излета од дофат,
па избега во својот сон.
 
Сонуваше за ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
секогаш кога ќе си ги затвореше очите.
 
Кога беше девојче,
го очекуваше светот,
но ѝ излета од дофат,
и ги фаќаше куршумите со уста.
Животот продолжува,
станува сè потежок,
тркалото ја убива пеперутката.
Секоја солза, е водопад.
Во ноќта, бурната ноќ,
си ги затвори очите.
Во ноќта,
бурната ноќ,
таа одлета далеку.
 
(рефрен)
Сонувам за ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ооо-оооо-оооо.
 
Сонуваше за ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ооо-оооо-оооо.
 
Сè уште лежи под бурното небо.
Таа рече: „Ооо-оооо-оооох,
знам дека Сонцето наскоро ќе изгрее“.
 
[рефрен х2]
[рефрен]
 
Submitted by ivank23 on Sun, 20/05/2012 - 22:22
English

Paradise

When she was just a girl,
She expected the world
But it flew away from her reach,
So she ran away in her sleep.
 
Dreamed of para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Para-para-paradise,
 

More

Comments