Рај (Paradise)

English

Paradise

When she was just a girl,
She expected the world
But it flew away from her reach,
So she ran away in her sleep.
 
Dreamed of para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Every time she closed her eyes.
 
When she was just a girl,
She expected the world
But it flew away from her reach,
And the bullets catch in her teeth.
 
Life goes on,
It gets so heavy,
The wheel breaks the butterfly.
Every tear, a waterfall.
In the night, the stormy night
She closed her eyes.
In the night, the stormy night
Away she flied.
 
Dreamed of para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Whoa-oh-oh -oh-oh...
 
She dreamed of para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Whoa-oh-oh -oh-oh...
 
So lying underneath the stormy skies
She said (oh-oh-oh-oh-oh-oh),
I know the sun's set to rise.
 
This could be para-para-paradise,
 
Para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Whoa-oh-oh -oh-oh.
 
Submitted by adriana90 on Wed, 14/09/2011 - 17:33
Last edited by Zolos on Fri, 13/01/2017 - 18:05
videoem: 
Align paragraphs
Macedonian translation

Рај

Кога беше девојче,
го очекуваше светот,
но ѝ излета од дофат,
па избега во својот сон.
 
Сонуваше за ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
секогаш кога ќе си ги затвореше очите.
 
Кога беше девојче,
го очекуваше светот,
но ѝ излета од дофат,
и ги фаќаше куршумите со уста.
Животот продолжува,
станува сè потежок,
тркалото ја убива пеперутката.
Секоја солза, е водопад.
Во ноќта, бурната ноќ,
си ги затвори очите.
Во ноќта,
бурната ноќ,
таа одлета далеку.
 
(рефрен)
Сонувам за ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ооо-оооо-оооо.
 
Сонуваше за ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ооо-оооо-оооо.
 
Сè уште лежи под бурното небо.
Таа рече: „Ооо-оооо-оооох,
знам дека Сонцето наскоро ќе изгрее“.
 
[рефрен х2]
[рефрен]
 
Submitted by ivank23 on Sun, 20/05/2012 - 22:22
Comments