Рај

English

Paradise

When she was just a girl,
She expected the world,
But it flew away from her reach,
So she ran away in her sleep.

Dreamed of para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Every time she closed her eyes.

When she was just a girl,
She expected the world,
But it flew away from her reach,
And bullets catch in her teeth.
Life goes on,
It gets so heavy,
The wheel breaks the butterfly.
Every tear, a waterfall.
In the night, the stormy night,
She closed her eyes.
In the night,
The stormy night,
Away she flied.

[Chorus]
I dream of para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Whoa-oh-oh oh-oooh oh-oh-oh.

She dreamed of para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Whoa-oh-oh oh-oooh oh-oh-oh.

Still lying underneath the stormy skies.
She said oh-oh-oh-oh-oh-oh.
I know the sun's set to rise.

[Chorus x2]
[Chorus]

Submitter's comments:

Love this song!

See video
Try to align
Macedonian

Рај

Кога беше девојче,
го очекуваше светот,
но ѝ излета од дофат,
па избега во својот сон.

Сонуваше за ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
секогаш кога ќе си ги затвореше очите.

Кога беше девојче,
го очекуваше светот,
но ѝ излета од дофат,
и ги фаќаше куршумите со уста.
Животот продолжува,
станува сè потежок,
тркалото ја убива пеперутката.
Секоја солза, е водопад.
Во ноќта, бурната ноќ,
си ги затвори очите.
Во ноќта,
бурната ноќ,
таа одлета далеку.

(рефрен)
Сонувам за ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ооо-оооо-оооо.

Сонуваше за ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ооо-оооо-оооо.

Сè уште лежи под бурното небо.
Таа рече: „Ооо-оооо-оооох,
знам дека Сонцето наскоро ќе изгрее“.

[рефрен х2]
[рефрен]

Submitted by ivank23 on Sun, 20/05/2012 - 22:22
0
Your rating: None
Comments