Părinteasca blestemare (Părinteasca dimândare)

Romanian (Aromanian)

Părinteasca dimândare

Părinteasca dimândare
Nă sprigiură cu foc mare,
Fraț di mumă și di-un tată,
Noi, Armâni di eta toată.
 
Di sum plocili di murmințî
Strigă-a noșțî buni părințî:
„Blăstem mari s-aibă-n casă
Cari di limba-a lui si-alasă.
 
Care-și lasă limba lui
S-lu-ardă pira focului,
Si s-dirină viu pri loc,
Si-lli si frigă limba-n foc.
 
El în vatra-lli părintească
Fumeallia s-nu-și hărisească;
Di fumelli curuni s-nu bașe,
Nat în leagăn si nu-nfașe.
 
Care fudze de-a lui mumă
Și di părinteasca-l'i numă,
Fugă-lli doara Domnului
Și dulțeamea somnului!”
 
Submitted by Calusarul on Wed, 07/03/2012 - 08:48
Submitter's comments:

Compus de Constantin Belemace.
Mai mute informații aici.

videoem: 
Align paragraphs
Romanian translation

Părinteasca blestemare

Parinteasca blestemare (mustrare)
Poruncește cu foc mare,
Frați de-o mumă și de-un tată,
Noi, Aromâni din vremea toată.
 
De sub lespezi de morminte
Strigă ai noștri buni părinți:
„Blestem mare să aibă în casă
(Cel) care de limba lui se lasă.
 
Care iși lasă limba lui
Să-l ardă para focului
Chinui-s-ar de viu pe pământ,
Frige-i-s-ar limba-n foc.
 
El în vatra-i părintească
Cu familie să nu se fericească,
De familie cununi să nu pupe
Prunc în leagăn să nu înfeșe.
 
Care fuge de a lui mumă
Și de părintescul nume
Fugi-i-ar dorul Domnului
Și dulceața somnului!”
 
Submitted by Calusarul on Wed, 07/03/2012 - 09:37
Added in reply to request by Calusarul
Author's comments:

Inspirat de aici.

More translations of "Părinteasca dimândare"
Romanian (Aromanian) → Romanian - Calusarul
Please help to translate "Părinteasca dimândare"
Comments
adysanu    April 30th, 2015

Nu stiu de ce ai folosit "lespezi de morminte" cand exista si in limba romana expresia "plăci de morminte". In orice caz, buna traducerea.

Calusarul    May 2nd, 2015

Probabil „lespede” mi s-a părut mie mai poetic sau arhaic, iar placă mai modern.