Părinteasca blestemare

Romanian (Aromanian)

Părinteasca dimândare

Părinteasca dimândare
Nă sprigiură cu foc mare,
Fraț di mumă și di-un tată,
Noi, Armâni di eta toată.

Di sum plocili di murmințî
Strigă-a noșțî buni părințî:
„Blăstem mari s-aibă-n casă
Cari di limba-a lui si-alasă.

Care-și lasă limba lui
S-lu-ardă pira focului,
Si s-dirină viu pri loc,
Si-lli si frigă limba-n foc.

El în vatra-lli părintească
Fumeallia s-nu-și hărisească;
Di fumelli curuni s-nu bașe,
Nat în leagăn si nu-nfașe.

Care fudze de-a lui mumă
Și di părinteasca-l'i numă,
Fugă-lli doara Domnului
Și dulțeamea somnului!”

Submitter's comments:

Compus de Constantin Belemace.
Mai mute informații aici.

Video
See video
Try to align
Romanian

Părinteasca blestemare

Parinteasca blestemare (mustrare)
Poruncește cu foc mare,
Frați de-o mumă și de-un tată,
Noi, Aromâni din vremea toată.

De sub lespezi de morminte
Strigă ai noștri buni părinți:
„Blestem mare să aibă în casă
(Cel) care de limba lui se lasă.

Care iși lasă limba lui
Să-l ardă para focului
Chinui-s-ar de viu pe pământ,
Frige-i-s-ar limba-n foc.

El în vatra-i părintească
Cu familie să nu se fericească,
De familie cununi să nu pupe
Prunc în leagăn să nu înfeșe.

Care fuge de a lui mumă
Și de părintescul nume
Fugi-i-ar dorul Domnului
Și dulceața somnului!”

Submitted by Calusarul on Wed, 07/03/2012 - 09:37
Author's comments:

Inspirat de aici.

thanked 7 times
Guests thanked 7 times
0
Your rating: None
More translations of "Părinteasca dimândare"
Romanian (Aromanian) → Romanian - Calusarul
0
Please help to translate "Părinteasca dimândare"
Comments