Trpělivost (Patience)

English

Patience

Just have a little patience
 
I'm still hurting from a love I lost,
I'm feeling your frustration,
That any minute all the pain will stop,
Just hold, me close, inside your arms, tonight,
don't be too hard on my emotions,
 
'Cause I, need time.
My heart is numb, has no feeling.
So while I'm still healing,
Just try, and have a little patience
 
I really want to start over again,
I know you wanna be my salvation.
The one that I could always depend,
 
I'll try to be strong believe me,
I'm trying to move on,
It's complicated but understand me.
 
'Cause I, need time,
My heart is numb has no feeling,
So while I'm still healing,
Just try, and have a little patience,
have a little patience,
 
'Cause the scars run so deep,
It's been hard
But I have to believe.
 
Have a little patience,
Have a little patience,
 
Woah, Cause I, I just need time,
My heart is numb has no feeling,
So while I'm still healing,
just try, and have a little patience,
have a little patience,
 
My heart is numb, has no feeling,
So while I'm still healing,
just try, and have a little... Patience
 
Submitted by ErosFan on Sat, 28/08/2010 - 20:12
videoem: 
Align paragraphs
Czech translation

Trpělivost

Měj jen trochu trpělivosti
 
Pořád ještě smutním za ztracenou láskou,
Cítím tvou frustraci (zdeptanost),
Každou chvíli všechna bolest přestane,
Jen drž mne ve svém náručí, dnes večer,
nebuď příliš tvrdá k mým pocitům (emocím),
 
Protože potřebuji čas.
Moe srdce je otupělé, ještě nic necítí.
A zatím co se uzdravuje,
Zkus to a měj trochu trpělivosti
 
Opravdu chci začít znovu,
Vím, že chceš být moji záchranou.
Jedinou, na kterou se můžu vždy spolehnout,
 
Pokusím se být silný, věř mi,
Snažím se jít dál,
Je to složité, ale pochop mne.
 
Protože potřebuji čas.
Moe srdce je otupělé, ještě nic necítí.
A zatím co se uzdravuje,
Zkus to a měj trochu trpělivosti,
měj trochu trpělivosti,
 
Protože tyto jizvy zasáhli tak hluboko,
Je to to těžké
Ale musím věřit.
 
Měj trochu trpělivosti,
Měj trochu trpělivosti,
 
Woah, Protože já, já jen potřebují čas,
Moe srdce je otupělé, ještě nic necítí.
A zatím co se uzdravuje,
Zkus to a měj trochu trpělivosti,
měj trochu trpělivosti,
 
Moe srdce je otupělé, ještě nic necítí.
A zatím co se uzdravuje,
Zkus mít trochu... Trpělivosti.
 
Submitted by ventura on Sun, 02/10/2011 - 13:13
Comments