Перфектно добро сърце (A Perfectly Good Heart)

English

A Perfectly Good Heart

[Chorus 1:]
Why would you wanna break a perfectly good heart?
Why would you wanna take our love and tear it all apart,now?
Why would you wanna make the very first scar?
Why would you wanna break a perfectly good heart?
 
Maybe I should've seen the signs, should've read the writing on the wall.
And realized by the distance in your eyes that I would be the one to fall.
No matter what you say, I still can't believe
That you would walk away.
It don't make sense to me, but:
 
[Repeat Chorus 1:]
Why would you wanna break a perfectly good heart?
Why would you wanna take our love and tear it all apart, now?
Why would you wanna make the very first scar?
Why would you wanna break a perfectly good heart?
 
It's not unbroken anymore.
How do I get it back the way it was before?
 
[Chorus 2:]
Why would you wanna break a perfectly good heart?
Why would you wanna take our love and tear it all apart,now?
Why would you wanna make the very first scar?
Why would you wanna break, would you wanna break a:
 
[Repeat Chorus 1:]
Why would you wanna break a perfectly good heart?
Why would you wanna take our love and tear it all apart, now?
Why would you wanna make the very first scar?
Why would you wanna break a perfectly good heart?
 
Submitted by Miley_Lovato on Sat, 26/11/2011 - 16:30
Last edited by Miley_Lovato on Thu, 22/06/2017 - 16:59
videoem: 
Align paragraphs
Bulgarian translation

Перфектно добро сърце

[Припев 1:]
Защо ти е да искаш да счупиш перфектно добро сърце?
Защо ти е да искаш да вземеш нашата любов и да я направиш на парченца,сега?
Защо ти е да искаш да направиш първия белег?
Защо ти е да искаш да счупиш перфектно добро сърце?
 
Може би трябваше да видя знаците,трябваше да прочета надписите на стената.
И да разбера от дистанцията в очите ти че аз ще съм тази която ще е влюбена.
Без значение какво ми казваш,аз все още не мога да повярвам,че може да искаш да си тръгнеш.
Някак си не ми е ясно,но:
 
[Припев 1:]
Защо ти е да искаш да счупиш перфектно добро сърце?
Защо ти е да искаш да вземеш нашата любов и да я направиш на парченца,сега?
Защо ти е да искаш да направиш първия белег?
Защо ти е да искаш да счупиш перфектно добро сърце?
 
То вече не е не разбивано.
Как сега да го върна в предишното му състояние?
 
[Припев 2:]
Защо ти е да искаш да счупиш перфектно добро сърце?
Защо ти е да искаш да вземеш нашата любов и да я направиш на парченца,сега?
Защо ти е да искаш да направиш първия белег?
Защо ти е да искаш да го разбиеш,защо ти е да искаш да го разбиеш а:
 
[Припев 1:]
Защо ти е да искаш да счупиш перфектно добро сърце?
Защо ти е да искаш да вземеш нашата любов и да я направиш на парченца,сега?
Защо ти е да искаш да направиш първия белег?
Защо ти е да искаш да счупиш перфектно добро сърце?
 
Submitted by jullytriantopoulou_15 on Wed, 02/09/2015 - 13:00
Comments