Перфектно добро сърце (A Perfectly Good Heart)

Bulgarian translation

Перфектно добро сърце

[Припев 1:]
Защо ти е да искаш да счупиш перфектно добро сърце?
Защо ти е да искаш да вземеш нашата любов и да я направиш на парченца,сега?
Защо ти е да искаш да направиш първия белег?
Защо ти е да искаш да счупиш перфектно добро сърце?
 
Може би трябваше да видя знаците,трябваше да прочета надписите на стената.
И да разбера от дистанцията в очите ти че аз ще съм тази която ще е влюбена.
Без значение какво ми казваш,аз все още не мога да повярвам,че може да искаш да си тръгнеш.
Някак си не ми е ясно,но:
 
[Припев 1:]
Защо ти е да искаш да счупиш перфектно добро сърце?
Защо ти е да искаш да вземеш нашата любов и да я направиш на парченца,сега?
Защо ти е да искаш да направиш първия белег?
Защо ти е да искаш да счупиш перфектно добро сърце?
 
То вече не е не разбивано.
Как сега да го върна в предишното му състояние?
 
[Припев 2:]
Защо ти е да искаш да счупиш перфектно добро сърце?
Защо ти е да искаш да вземеш нашата любов и да я направиш на парченца,сега?
Защо ти е да искаш да направиш първия белег?
Защо ти е да искаш да го разбиеш,защо ти е да искаш да го разбиеш а:
 
[Припев 1:]
Защо ти е да искаш да счупиш перфектно добро сърце?
Защо ти е да искаш да вземеш нашата любов и да я направиш на парченца,сега?
Защо ти е да искаш да направиш първия белег?
Защо ти е да искаш да счупиш перфектно добро сърце?
 
Submitted by jullytriantopoulou_15 on Wed, 02/09/2015 - 13:00
English

A Perfectly Good Heart

[Chorus 1:]
Why would you wanna break a perfectly good heart?
Why would you wanna take our love and tear it all apart,now?
Why would you wanna make the very first scar?
Why would you wanna break a perfectly good heart?
 
Maybe I should've seen the signs, should've read the writing on the wall.
And realized by the distance in your eyes that I would be the one to fall.
 

More

Comments