Дел од моево срце (Piece Of My Heart)

English

Piece Of My Heart

(Come on…)
Didn't I make you feel
like you were the only man, well yeah,
An' didn't I give you nearly everything
that a woman possibly can ?
Honey, you know I did!
And each time I tell myself that I,
well I think I've had enough,
But I'm gonna show you, baby,
that a woman can be tough.
 
I want you to come on,
come on, come on, come on and take it,
Take another little piece
of my heart now, baby,
(break a..)
Break another little bit
of my heart now, darling, yeah.
(have a..)
Hey! Have another little piece
of my heart now, baby, yeah.
You know you got it
if it makes you feel good,
Oh yes indeed.
 
You're out on the street
looking good, and baby,
Deep down in your heart
I said you know that it ain't right,
Never never never never never never
hear me when I cry at night.
Baby, I cry all the time!
And each time I tell myself that I,
well I can't stand the pain,
But when you hold me in your arms,
I'll sing it once again.
 
I'll say come on,
come on, come on, come on, yeah take it!
Take another little piece
of my heart now, baby.
(break a..)
Break another little bit
of my heart now, darling, yeah,
(have a…)
Have another little piece
of my heart now, baby, yeah.
Well, You know you got it, child,
if it makes you feel good
 
I need to come on,
come on, come on, come on and take it,
Take another little piece
of my heart now, baby.
(break a…)
Break another little bit
of my heart, honey, yeah.
(have a)
Have another little piece
of my heart now, baby,
You know you got it
Take a…Take another little piece
of my heart now, baby.
(break a…)
Break another little bit
of my heart, and darling, yeah yeah
(have a)
Have another little piece
of my heart now, baby,
You know you got it, child,
if it makes you feel good
 
Submitted by evfokas on Thu, 21/07/2011 - 07:48
Last edited by maluca on Tue, 31/05/2016 - 21:54
videoem: 
Align paragraphs
Macedonian translation

Дел од моево срце

(Ајде...)
Зарем не направив да се чувствуваш
како да си единствениот маж?
И зарем не ти дадов речиси сѐ
што една жена може да ти даде?
Душо, знаеш дека е така!
И секој пат кога си велам,
дека ми е доста,
ама ќе ти покажам, душо,
дека и жените знаат да бидат цврсти.
 
Сакам да повелиш,
повели, повели, повели и земи...
Земи уште едно делче
од моево срце, душо!
(Скрши...)
Скрши уште еден дел
од моево срце, ајде сега драги, да!
(Земи си...)
Еј! Земи си уште едно делче
од моево срце сега, душо, да!
Знаеш дека го имаш
ако те прави да се чувствуваш убаво,
о, баш така е.
 
Надвор си на улица
и изгледаш добро, и душо,
длабоко во твоето срце
реков дека си свесен дека не е во ред...
Никогаш, никогаш, никогаш, никогаш, никогаш
не слушај ме како плачам навечер!
Душо, јас постојано плачам!
И секој пат кога ќе си речам,
дека не можам да ја поснесам болката,
но кога ќе ме прегрнеш,
јас повторно пеам.
 
Ќе речам -- Повели,
повели, повели, повели и да земи!
Земи уште едно делче
од моево срце, душо!
(Скрши...)
Скрши уште еден дел
од моево срце, ајде сега драги, да!
(Земи си...)
Еј! Земи си уште едно делче
од моево срце сега, душо, да!
Знаеш дека го имаш
ако те прави да се чувствуваш убаво
 
Ми треба да дојдеш и,
повели, повели, повели и земи!
Земи уште едно делче
од моево срце, душо!
(Скрши...)
Скрши уште еден дел
од моево срце, ајде сега драги, да!
(Земи си...)
Еј! Земи си уште едно делче
од моево срце сега, душо, да!
Знаеш дека го имаш
Земи... земи уште едно делче
од моево срце, душо.
(Скрши...)
Скрши уште еден дел
од моево срце, ајде сега драги, да!
(Земи си...)
Еј! Земи си уште едно делче
од моево срце сега, душо, да!
Знаеш дека го имаш
ако те прави да се чувствуваш убаво
 
Submitted by ivank23 on Wed, 08/08/2012 - 17:49
Comments