Καρτ Ποστάλ από την Ιταλία (Postcards from Italy)

English

Postcards from Italy

The times we had
Oh when the wind would blow with rain and snow
Were not all bad
We put our feet just where they had, had to go
Never to go
 
The shattered soul
Following close but nearly twice as slow
In my good times
There were always golden rocks to throw
At those who admit defeat too late
Those were our times, those were our times
 
And I will love to see that day
That day was mine
When she will marry me outside by the willow trees
And play the songs we made
They made me so
And I would love to see that day
Her day was mine
 
Submitted by Ayca on Fri, 11/05/2012 - 14:05
Last edited by Miley_Lovato on Wed, 13/04/2016 - 15:52
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Καρτ Ποστάλ από την Ιταλία

Οι στιγμές που ζήσαμε
Ωω όταν ο άνεμος φύσαγε με βροχή και χιόνι
Δεν ήταν όλα κακά
Βάζουμε τα πόδια μας εκεί που, που έπρεπε να πάνε
Ποτέ να μην πάνε
 
Η διαλυμένη ψυχή
Ακολουθώντας από κοντά αλλά σχεδόν διπλάσια αργά
Στις καλές μου φορές
Πάντα υπήρχαν χρυσές πέτρες για να πετάξω
Σε αυτούς που παραδέχονται την ήττα πολύ αργά
Αυτές ήταν οι στιγμές μας, αυτές ήταν οι στιγμές μας
 
Και θα μου αρέσει πολύ να δω εκείνη τη μέρα
Εκείνη η μέρα ήταν δικιά μου
Όταν θα με παντρευτεί έξω στις ιτιές
Και θα παίζει τα τραγούδια που γράψαμε
Με έκαναν τόσο
Και θα μου άρεσε πολύ να δω εκείνη τη μέρα
Η μέρα της ήταν δική μου
 
Please, press "Thank you" and/or vote if you liked my translation. Do not hesitate to underline my mistakes.

If you want to use my translations for any reason, please, let me know or, at least, give me credits. Thank you!
Submitted by your_hannibal on Fri, 29/04/2016 - 17:59
Added in reply to request by your_hannibal
Last edited by your_hannibal on Sat, 06/08/2016 - 11:56
More translations of "Postcards from Italy"
English → Greek - your_hannibal
Comments