Kapangyarihan ng Iyong Pag-ibig (Power of Your Love)

Tagalog (dialects) translation

Kapangyarihan ng Iyong Pag-ibig

Panginoon lumalapit ako sa Iyo
Baguhin Mo ang puso ko at muling palakasin
sa pagpapalang nahanap ko sa Iyo
Panginoon, naparito ako upang malaman
Ang mga kahinaang nakikita ko sa sarili
ay mapaparam ng kapangyarihan ng Iyong pag-ibig
 
Arugain Mo ako
Ako ay Iyong ibigin
Dalhin mo ako
at ilapit sa Iyong tabi
At habang ako ay naghihintay
Lilipad ako tulad ng agila
Tataas ako kasama Mo
Ang Espiritu Mo ang manguna sa akin
sa kapangyarihan ng Iyong pag-ibig
 
Panginoon, imulat mo ang mga mata ko
Hayaan Mong makita kita
Ang kaalaman ng Iyong pag-ibig
habang nananatili Ka sa akin
Panginoon, muli Mong palakasin ang aking isip
tulad ng paghahayag ng kalooban Mo sa aking pangkaraniwang buhay
sa kapangyarihan ng Iyong pag-ibig
 
Submitted by introvoyz041 on Fri, 18/11/2011 - 05:35
thanked 14 times
Guests thanked 14 times
English

Power of Your Love

Lord I come to You
Let my heart be changed, renewed
Flowing from the grace
That I found in You.
And Lord I've come to know
The weaknesses I see in me
Will be stripped away
By the power of Your love.
 

More

More translations of "Power of Your Love"
English → Tagalog (dialects) - introvoyz041
Comments