Zradnyt's'ka (Зрадницька) [ Predatelskaya (Предательская) ]

Russian

Predatelskaya (Предательская)

Я там был, всё видел, слышал
Кровь остановилась, когда он на поверхность вышел
И тогда я понял, все мы проданы
На какой-то фаллос по оси на шасси мы намотаны
Кинул тот, кто был Богом
Переносил с нами всё, это нам вышло боком
Током, как будто врезало током

Привев:
Мы спали на золе своих больных домов
И на одной земле воздухом дышали.
Листали дни рукой, рекой одной на всех,
Мы медленно наверх проистекали

Вся моя система распалась и фундамент треснул
Ни фига не осталось
Чёрное с белым стали серой массой,
Не забывайте деньги проверять рядом с кассой.
Проверять своих нам без мазы,
Это как-то сразу отдаёт признаком маразма,
Разом сдаёт позиции разум

Привев:
В пустыне нет слёз,восстания снов
Сознание на запрос не отвечает.
Мы верили ему и это нас всерьёз
Теперь по одному поубивает.
Как теперь нам с этим жить
Не зная слов, мы не слышим
Только дышим, непреднамеренно дышим
Не зная слов, мы не слышим
Только дышим, непреднамеренно дышим

В пустыне нет слёз...
Пустота просто так выломаны двери
Сознание на запрос...
Бледно-лунный свет нам ответ на безликость
Мы верили ему...
Нечего ловить, нет любви, мы не верим..
Теперь по одному...
Дикость, невыносимая дикость
Как теперь нам с этим жить
Не зная слов, мы не слышим,
Только дышим, непреднамеренно дышим.
Под метроном сердце бьётся,
Время льётся,оно назад не вернется.

Submitted by EwigkeitStern on Mon, 11/04/2011 - 22:21
See video
Try to align
Ukrainian translation

Zradnyt's'ka (Зрадницька)

Я там був, все бачив, все чув
Ліжко зупинилось, коли він на поверхню вийшов
І тоді я зрозумів, усі ми продані
На якийсь фалос по осі на шасі ми намотані
Кинув той, хто був Богом
Переносив з нами все, це нам вийшло боком
Струмом, ніби врізало струмом

Приспів:
Ми спали на попелу своїх хворих домів
І на одній землі повітрям дихали
Гортали дні рукою, рікою однією на всіх,
Ми повільно нагору випливали

Вся моя система розпалася і фундамент тріснув
Ні фіґа не залишилось
Чорне з білим стали сірою масою
Не забувайте гроші перевіряти поряд з касою
Перевіряти своїх нам без мази,
Це якось одразу віддає ознакою маразму,
Враз здає позиції розум

Приспів:
У пустелі нема сліз, повстання снів
Свідомість на запит не відповідає
Ми вірили йому і це нас в серйоз
Тепер по одному вбиває
Як тепер нам з цим жити
Не знаючи слів, ми не чуємо
Тільки дихаємо, ненавмисно дихаємо
Не знаючи слів, ми не чуємо
Тільки дихаємо, ненавмисно дихаємо

У пустелі нема сліз...
Пустота, просто так виламані двері
Свідомість на запит...
Блідо-місячне сяйво нам відповідь на безособовість
Ми вірили йому...
Нічого ловити, нема кохання, ми не віримо...
Тепер по одному...
Дикунство, нестерпне дикунство
Як тепер нам з цим жити
Не знаючи слів, ми не чуємо
Тільки дихаємо, ненавмисно дихаємо
Під метроном серце б'ється
Час ллється, він назад не повернеться.

Submitted by Сновида on Thu, 26/07/2012 - 21:48
Comments