The Beggar (Pulubi)

Tagalog

Pulubi

Ang suot niya ay lumang-luma
At ang kanyang mga mata’y malamlam
Banaag mo sa kanyang mukha ang kahirapan

Maghapon siya sa mga daan
Nanghihingi ng kaunting tulong
At madalas niyo siyang hamakin at libakin

CHORUS
Siya ay pulubi, hinahamak ninyo
Siya ay pulubi, tao ring katulad niyo

At pagsapit ng dilim
Wala man lang siyang matutuluyan
Sa lamig ng paligid, walang makublihan

Kailan niyo siya kaaawaan
Kailan niyo siya mauunawaan
‘Pag ang lahat ay huli na, siya’y lilimusan

[Repeat CHORUS 2X]

Submitted by JamesT on Sat, 04/12/2010 - 08:58
Try to align
English translation

The Beggar

His clothes are worn out
And his eyes are sullen
In his face alone you perceive poverty

All day long he is at the streets
Asking for little help
And oftentimes you despise and insult him

CHORUS
He is a beggar, whom you are despising
He is a beggar, a person just like you

And when the night comes
He doesn't have any shelter
In the cold of the surroundings, nowhere to escape from

When will you have mercy on him?
When will you try to understand him?
Only when it is too late, that you give him alms

Submitted by JamesT on Sat, 04/12/2010 - 09:21
thanked 3 times
Guests thanked 3 times
Freddie Aguilar : Top 6
Comments
imran.imra     March 26th, 2015

good job done here.