Shells of Ewa

Hawaiian

Pupu A'o 'Ewa

Ho'ia 'au i kawa...
He mai kai...
Pupu (a'o 'Ewa)
I ka nu'a (naa kaanaka)
E naue mai ('a e 'ike)
I ka mea hou ('o ka 'aina)
Ahe 'aina (ua kaulana)
Mai na kupuna mai
Alahula Pu'uloa he ala hele no Ka'ahupahau (Ka'ahupahau)

Submitter's comments:

The Hawaiian 'W's are pronounced like a 'V'. Thus, "Ewa" -->"Eeh-Vaah".

Video
See video
Try to align
English

Shells of Ewa

Leaving in the distance...
To the ocean...1
Shells (of Ewa)
Bringing news (of the people)
They come (to learn)
The good word2(of the land)
Oh, this land (so well-known)
From time of ages past
All of Pu'uloa3is graced by Ka'ahupahau4(Ka'ahupahau)

  • 1. lit. towards the sea
  • 2. alt. gospel, news
  • 3. the area known as Pearl Harbor.
  • 4. Hawaiian shark deity.
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 26/02/2013 - 06:04
Author's comments:

'Ewa refers to 'Ewa Beach in Hawaii's "Big Island".

thanked 5 times
UserTime ago
crimson_antics1 year 25 weeks
evfokas1 year 29 weeks
mhaardiraes2 years 7 weeks
Guests thanked 2 times
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
More translations of "Pupu A'o 'Ewa"
Hawaiian → English - SilentRebel83
5
UserPosted ago
evfokas1 year 29 weeks
5
Comments
evfokas     September 28th, 2013
5

Awesome