پس زدن من (Pushing Me Away)

Persian translation

پس زدن من

من به تو دروغ گفتم
همون راهی که همیشه انجام میدم
این آخرین لبخند قلابی ایه که
من بخاطر با تو بودن میزنم
(همه چیز از بین میره، حتی مردمی که هیچ وقت خم به ابروشون نمیارن در نهایت از بین میرن)
قربانیه پنهان شدن در دروغ
(همه چیز باید تموم بشه، تو به زودی میفهمی که ما خارج از زمان رها شدیم که اینو با آرامش تماشا کنیم)
قربانی هیچ وقت نمیفهمه
 
چرا من هیچ وقت نرفتم؟
چرا اینجوری با خودم بازی کردم؟
حالا میبنم آزمایشای تو
منو پس میزنن
چرا من هیچ وقت نرفتم؟
چرا اینجوری با خودم بازی کردم؟
حالا میبنم آزمایشای تو
منو پس میزنن
 
من تلاش کردم،درست مثله خودت
که کاریو انجام بدم که تو دوست داشتی
این بار آخره
که من به خاطر با تو بودن همه ی تقصیر رو به گردن میگیرم
 
(همه چیز از بین میره، حتی مردمی که هیچ وقت خم به ابروشون نمیارن در نهایت از بین میرن)
قربانیه پنهان شدن در دروغ
(همه چیز باید تموم بشه، تو به زودی میفهمی که ما خارج از زمان رها شدیم که اینو با آرامش تماشا کنیم)
قربانی هیچ وقت نمیفهمه
 
چرا من هیچ وقت نرفتم؟
چرا اینجوری با خودم بازی کردم؟
حالا میبنم آزمایشای تو
منو پس میزنن
چرا من هیچ وقت نرفتم؟
چرا اینجوری با خودم بازی کردم؟
حالا میبنم آزمایشای تو
منو پس میزنن
 
ما همه خارج از زمانیم، به خاطر همینه که آرومیم
قربانیه پنهان شدن در دروغ
ما همه خارج از زمانیم، به خاطر همینه که آرومیم
قربانی هیچ وقت نمیدونه
 
چرا من هیچ وقت نرفتم؟
چرا اینجوری با خودم بازی کردم؟
حالا میبنم آزمایشای تو
منو پس میزنن
چرا من هیچ وقت نرفتم؟
چرا اینجوری با خودم بازی کردم؟
حالا میبنم آزمایشای تو
منو پس میزنن
 
Submitted by tina_alfideh on Sat, 30/06/2012 - 22:27
thanked 7 times
UserTime ago
minuch4 years 26 weeks
Guests thanked 6 times
English

Pushing Me Away

I've lied to you
The same way that I always do
This is the last smile
That I'll fake for the sake of being with you
(Everything falls apart, even the people who never frown eventually break down)
The sacrifice of hiding in a lie
(Everything has to end, you'll soon find we're out of time left to watch it all unwind)
The sacrifice is never knowing
 

More

Comments