خوب به چشمام نگاه کن! (Regarde-moi bien en face)

French

Regarde-moi bien en face

Rien, rien ne doit jamais
Te forcer à rester
Ne fuis pas la vérité
Non, ne change jamais
L'amour en amitié
Viens je vais t'aider

Regarder-moi bien en face
Il faut que tu t'y fasses
Regarde-moi bien en face
Tu vois tu ne m'aimes plus

Personne, personne ne t'en veut
ça fait partie du jeu, tu sais
Je saurais faire semblant
D'être, d'être fort
Blasé, indiférent
Fais ce que tu dois
Je suis prêt, vas-y je serre les dents

Regarder-moi bien en face
Il faut que tu t'y fasses
Regarde-moi bien en face
Tu vois tu ne m'aimes plus

Try to align
Persian translation

خوب به چشمام نگاه کن!

هیچ چیز، هیچ چیز همیشگی نیست
اجبار کردن تو برای موندن
از حقیقت دوری نکن
نه.هرگز تغییر نمی کنه
عشق به دوستی
بیا ! من بهت کمک می کنم

به چشمام نگاه کن
باید ازش استفاده کنی
به چشمام نگاه کن
(می تونی ) ببینی که دیگه منو دوست نداری

هیچ کس،هیچ کس اینو در مقابلت قرار نمی ده
این یه قسمت از بازی هست،(و البته ) تو می دونی
من می دونم چگونه وانمود کنم
به شدن، به قوی تر شدن
کسالت، بی تفاوت بودن
آن چه را که باید .انجام بده!
من آمادم، ادامه بده و دندوناتو محکم به هم فشار بده.(مقاومت کن.)

به چشمام نگاه کن
باید ازش استفاده کنی
به چشمام نگاه کن
(می تونی ) ببینی که دیگه منو دوست نداری

Submitted by Mahtab_Persian on Tue, 19/07/2011 - 12:51
Author's comments:

سلام.همگی خوبید؟من تازه واردم.اگه جاهاییش اشکال خوشحال می شم کمکم کنید درستش کنم.چون تازه کارم.

More translations of "Regarde-moi bien en face"
French → Persian - Mahtab_Persian
Comments