پخش دوباره (Replay)

English

Replay

Shawty´s like a melody in my head
That I can´t keep out
Got me singin´ like
Na na na na everyday
It´s like my iPod stuck on replay replay-ay-ay-ay (2x)
 
Remember the first time we met
You was at the mall wit yo friend
I was scared to approach ya
But then you came closer
Hopin´ you would give me a chance
 
Who would have ever knew
That we would ever be more than friends
We´re real worldwide breakin all the rules
She like a song played again and again
 
That girl like somethin off a poster
That girl is a dime they say
That girl is a gun to my holster
She´s runnin through my mind all day ay
 
Shawty´s like a melody in my head
That I can´t keep out
Got me singin´ like
Na na na na everyday
It´s like my iPod stuck on replay replay-ay-ay-ay (2x)
 
See you been all around the globe
Not once did you leave my mind
We talk on the phone from night til the morn
Girl you really change my life
Doin things I never do
I´m in the kitchen cookin things she likes
 
We´re real worldwide breakin all the rules
Someday I wanna make you my wife
That girl like somethin off a poster
That girl is a dime they say
That girl is the gun to my holster
She´s runnin through my mind all day ay
 
Shawty´s like a melody in my head
That I can´t keep out
Got me singin´ like
Na na na na everyday
It´s like my iPod stuck on replay replay-ay-ay-ay (2x)
 
I can be your melody
Oh, girl I could write you a symphony
The one that could fill your fantasies
So come baby girl let´s sing with me
Ay I can be your melody
Oh, girl I could write you a symphony
The one that could fill your fantasies
So come baby girl let´s sing with me
 
Ay na na na na na na na
Na na na na na na
Shawty got me singin
Na na na na na na na
Na na na na na na na
Now she got me singin
 
Shawty´s like a melody in my head
That I can´t keep out
Got me singin´ like
Na na na na everyday
It´s like my iPod stuck on replay replay-ay-ay-ay (2x)
 
Submitted by milantenkretic on Thu, 25/02/2010 - 05:54
Last edited by Zolos on Tue, 02/08/2016 - 14:47
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

پخش دوباره

این دختر خوشگل مثل یه ملودی تو کله منه
که نمی تونم از سرم بیرونش کنم
باعث شده هر روز اینجوری بخونم
نا نا نا نا
انگار که آی پادم روی دگمه پخش دوباره گیر کرده پخش دوباره ره ره
 
یادت میاد اولین باری که همدیگرو دیدیم
با دوستات توی مرکز خرید بودی
می ترسیدم که بیام پیشت
اما بعدش تو اومدی نزدیکم
امیدوار بودم که تو بهم شانسی بدی
 
کی فکرشو میکرد
که ما یه روزی برای هم چیزی بیشتر از یه دوست باشیم
ما واقعا داریم قوانین دنیای واقعی رو میشکنیم
این دختر مثل یه اهنگه که مدام پخش میشه
 
این دختر انگار از توی پوستر های تبلیغاتی بیرون اومده
مردم میگن نمره اش بیسته
این دختر در مقایسه با هفت تیر من یه اسلحه واقعیه
داره مثل یه اهنگ تو ذهنم پخش میشه در تمام طول روز
 
این دختر خوشگل مثل یه ملودی تو کله منه
که نمی تونم از سرم بیرونش کنم
باعث شده هر روز اینجوری بخونم
نا نا نا نا
انگار که آی پادم روی دگمه پخش دوباره گیر کرده پخش دوباره ره ره
 
ببین تمام دنیا رو گشتی
اما حتی برای یه لحظه از ذهنم بیرون نرفتی
ما از شب تا صبح تلفنی با هم حرف می زنیم
دختر تو واقعا زندگی منو تغیییر دادی
کارهایی میکنم که محال بود انجامشون بدم
میرم تو آشپزخونه و غذاهایی رو که دوست داره میپزم
 
واقعا داریم قوانین دنیای واقعی رو میشکنیم
یه روزی میخوتم که همسرم بشی
این دختر انگار از توی یه پوستر بیرون اومده
مردم میگن نمره اش بیسته
این دختر در مقایسه با هفت تیر من مثل یه اسلحه واقعیه
داره مثل یه آهنگ تو ذهنم پخش میشه در تمام طول روز
 
این دختر خوشگل مثل یه ملودی تو کله منه
که نمی تونم از سرم بیرونش کنم
باعث شده هر روز اینجوری بخونم
نا نا نا نا
انگار که آی پادم روی دگمه پخش دوباره گیر کرده پخش دوباره ره ره
 
میتونم ملودی تو باشم
اوه دختر میتونم یه سمفونی برات بنویسم
یه سمفونی که تمام رویاهاتو تبدیل به حقیقت کنه
پس عزیز دلم بیا و با من بخون
من من میتونم ملودی تو باشم
اوه دختر میتونم یه سمفونی برات بنویسم
یه سمفونی که تمام رویاهاتو تبدیل به حقیقت کنه
پس عزیز دلم بیا و با من بخون
 
آی نا نا نا نا نا نا نا
نا نا نا نا نا نا
این دختر خوشگل کاری کرده که بخونم
نا نا نا نا نا نا نا
نا نا نا نا نا نا نا
آره کاری کرده که بخونم
 
این دختر خوشگل مثل یه ملودی تو کله منه
که نمی تونم از سرم بیرونش کنم
باعث شده هر روز اینجوری بخونم
نا نا نا نا
انگار که آی پادم روی دگمه پخش دوباره گیر کرده پخش دوباره ره ره
 
Submitted by leila_persian_girl on Wed, 04/04/2012 - 14:19
Author's comments:

:-)

Iyaz: Top 6
Idioms from "Replay"
Comments