Please translate משחק באש

Hebrew

משחק באש

אחרי שכבר הלכתי, חזרתי, כאבתי,
עזבתי ושבתי חזרה אליי
והתבלבלתי, גדלתי, נפלתי
וקמתי בחזרה על הרגליים
כבר אין שום טעם להתבייש
כי זה אני, וזה מה יש

אז מתלבש כך, בוא תקח, פה מלוכלך,
מסתבר שיש ביקוש בין הסובבים
תגידו שזו פרובוקציה,
שככה יוצר אינטרקציה
אבל ככה אנחנו אוהבים
עם הריקוד ומשקה ביד
אנחנו תמיד טיפה יותר יפים
בנים-בנות, בנות-בנים

בתוך המועדון-דון כל אדון-דון וגברת
מסתכלים אחד על השני
בתוך המועדון-דון כל ילדון-דון וילדונת
משחקים אחד עם השני

זה סך הכל ריקוד, אז בוא צמוד צמוד
תתן לי לנחש,
אתה מרגיש אבוד בלי פוזה וביגוד
אז בוא תשב על הקצב של הריקוד,
תבוא צמוד צמוד
ואין מה להתרגש,
אני רק משחק באש

אחרי שכבר התחלנו, השתדלנו, השתוללנו
נראה לי שהגענו כבר להבנה
אז אם אתה אוהב, אל תשב, קום תגנב
ואם לא אז תעביר את התחנה
אבל בסוף שוב תחזור לכאן
בדיוק בזמן לעוד פזמון
כי זה הקצב הנכון

בתוך המועדון-דון כל אדון-דון וגברת
מסתכלים אחד על השני
בתוך המועדון-דון כל ילדון-דון וילדונת
משחקים אחד עם השני...

Submitter's comments:

Lyrics from shironet.maco.co.il

More translations of "משחק באש"
Comments