Please translate "Salamati" from Persian to Bosnian

Persian

Salamati

1 2 3
4 5 6 Hame haalaa
Haal konid baaham hastim
Das bezanid emshab mastim
Emshab az oon shabaa hastesh
Saaghi yek peyk bede mastesh
Garmesh kon to emshab saaghi baahamim [x3]


See video
Please help to translate "Salamati"
Persian → Finnishvainelämää
Persian → Swedishvainelämää
Comments