Please translate Byť jednou y vás (Reprise)

Slovak

Byť jednou y vás (Reprise)

Čo robiť mám, nech s tebou byť smiem?
Čím zaplatím, nech mám ťa vždy blízko?
Čo správiť mám, nech viem, že úsmev mi dáš?

Kračať kam chcem, celučký deň
Na slnku snívať svoj veľký sen!
Len ja a ty.
Nech môžem byť
Vždy jednou z vás

Neviem či dnes a kam mám ísť.
Viem, však, že niečo krásne má prísť.
Raz uvidíš, musí to vyjsť!
Byť jednou y vás!

Comments