Please translate "Haidi iasi înveasta" from Romanian (Aromanian) to English

Romanian (Aromanian)

Haidi iasi înveasta

Ore, iasi înveasta s-chirnisească
Haidi lea, lunea lea, tahina
Soia tută ta s-u tińisească
Că nu s-dipisi numta

Frânḑa di vimtu s-leagânâ
Ş-hlambura di giocu s-cutreamburâ
Haidi lea, tutu ma s-tindi corlu
Cându gioacâ înveasta, moi, cu yrambolu

Haidi iasi înveasta s-ducâ în treapă
Haidi lea, lunea lea, tahina
Vearsâ-ńi, lăi frate, toarnâ-ńi, lea soră
Că nu s-dipisi numta

Frânḑa di vimtu s-leagânâ
Ş-hlambura di giocu s-cutreamburâ
Haidi lea, tutu ma s-tindi corlu
Cându gioacâ înveasta, moi, cu yrambolu

Ore, iasi înveasta ta s-aşteaptâ
Haidi lea, lunea lea, tahina
Buygeaḑl’i ţi cântâ la poartâ
Că nu s-dipisi numta

Frânḑa di vimtu s-leagânâ
Ş-hlambura di giocu s-cutreamburâ
Haidi lea, tutu ma s-tindi corlu
Cându gioacâ înveasta, moi, cu yrambolu

Ore, iasi înveasta s-chirnisească
Haidi lea, lunea lea, tahina
Soia tută ta s-u tińisească
Că nu s-dipisi numta

Frânḑa di vimtu s-leagânâ
Ş-hlambura di giocu s-cutreamburâ
Haidi lea, tutu ma s-tindi corlu
Cându gioacâ înveasta, moi, cu yrambolu


More translations of "Haidi iasi înveasta"
Please help to translate "Haidi iasi înveasta"
Comments