Please translate "Kavod lakol (כבוד לכל) [Honor to Us All]" from Hebrew to English

Hebrew

Kavod lakol (כבוד לכל) [Honor to Us All]

הסתכלי מה מביאים לי,
לא נורא, ראיתי גרועות.
מחומר גלם שהוא בוסר,
נעשה פה נפלאות...

נקרצף, נשפשף,
נלטש אותך מהתחלה,
תיראי בסוף כמו כלה,
ותביאי גם כבוד!

עוד תראי, כשנגמור,
הבנים עוד יעמדו בתור.
התסרוקת - לך פה תעזור,
ותביאי גם כבוד!

הבת תגרום למשפחה
כבוד וגם שמחה,
רק בשידוך מוצלח,
זה צעד מבורך!

גברים רוצים אישה רכה,
טובה, שלווה וחזקה,
מחונכת, גזרתה דקה,
שתביא לנו כבוד...

עם הקיסר כל הגברים
עלינו מגינים
מכל פלישת אויבים,
נשים יולדות בנים!

כשנגמור, זה מובטח,
תיראי כמו לוטוס שפרח,
שום בחור בר-דעת לא יברח,
לנו זה יביא כבוד.

תכשיטים ליופי,
כך נמצא לך בעל.
והצרצר הוא למזל,
כי לא מספיק רק אופי!

אבותיי, זאת תפילה,
אל תניחו לי להיות כסילה,
בל אמיט על משפחתי קללה,
שבי אבי יהיה גאה...

גורלות היא פה חורצת,
זו השדכנית המפלצת!

על בנותינו נא שימרו,
כי חיינו כאן כמעט עברו.
כמו פנינים הן לנו כה יקרו,
בובות חרסינה נפלאות.

שנביא כבוד...


Comments