Please translate Lorî Lorî Lorîka min

Kurdish (Kurmanji)

Lorî Lorî Lorîka min

Em koçeren Rîya durin
Birîndarin birîn kûrin
Tî û birçî li van çolan
Pîr û kalin jin û hurin

Lorî lorî lorika min
Sebr û arama jîna min
Tu dihalê ber çavê min
Çare naye ji dastê min

Wekî deva çav sor kirin
Bî napalim êrîş kirin
Bihar tarî û reş kirin
Canê şêrin hev par kirin

Kurem canê şêrin biha
Erzan diçe iro wiha
Ev mirina bi vî rengî
Gelek tale zor û zula

More translations of "Lorî Lorî Lorîka min"
Comments