Please translate Na'ara sheh'oti to'hav(נערה שאותי תאהב) [A Girl Worth Fighting For ]

Hebrew

Na'ara sheh'oti to'hav(נערה שאותי תאהב) [A Girl Worth Fighting For ]

כבר נגמרו כל תרגילי הסדר
אנו צועדים לקרב כמו עדר
למי זה טוב? שיהיה כבר סוף
לנלחמים עכשיו.... היי!
בשביל נערה אשר אותה נאהב!
(מה שאמרתי - אשר אותה נאהב)

יפה כמו זוהר הלבנה
עיניה כוכבים
שלי אוהבת את שריריי
את איברי המצולקים
לי לא אכפת איך פרצופה ואיך בגדיה
לי חשובים רק בישוליה -
כל בשר שיש רק

בטח הבנות כולן אותך יקסימו
ושריון אביר עליך הן ישימו
החייל עלול כאן לאבד את כל מה שאפשר
מה למשל?
את אהבת חייו!

לדעתה אני מושלם
הכי טוב בעולם
אה - לנערה עם שכל רב
שלא נכנעת לפניו?
בדיבוריי ומנהגיי אותה ארשימה
(לא כך תרגיש בלב שם פנימה)

לי תמיד בבית מחכה אוהבת
(זו בוודאי אמו ולא אחרת)
אך כשמהקרב הביתה שב
ממי עידוד ישאב?
מהנערה - אשר כל כך יאהב
הלוואי שהייתה - נערה שאותי תאהב
נערה שאותי...

videoem: 
English

Please translate Na'ara sheh'oti to'hav(נערה שאותי תאהב) [A Girl Worth Fighting For ]

Comments