Please translate Vem styr symmetrin?

 • Artist: Vintersorg
 • Album: Visions from the Spiral Generator (track 02)
 • Song: Vem styr symmetrin?
 • Request: Swedish → English
 • Submitter's comments:

  I tried translating it myself but my vocabulary knowledge is not enough and many of the words are difficult to find in a dictionary. My try:

  Quote:

  Everything seems fragmented in mathematical logic
  But questions are resting in the mysticism of flicker noise

  The seal of silence is covering its ancestry
  As we are feeling in every molecule and atom
  In tree trunks, the circular lines of annual rings
  Imprinted rhythmically by the cosmos' axiom

  [Lead: Vintersorg]

  Sub-atomic particles are spinning, like on the day out of the paradise
  Is the harmonic movement the existence proof of a higher power?

  From the celestial pole to the equator of the world
  All are bound by the universal code
  A symmetric path like the milky ways
  Linked along a common thread

  [Chorus:]
  Who controls the symmetry?
  What creates the astral alchemy?
  Who controls the symmetry?
  Who is the dark architect at the periphery?

  And grains of sand are crowded into mile-long walls,
  Servants in an outstretched symbiosis
  The word is unison which constantly deceives
  In the constant metamorphosis of the powers
  The gravity between celestial bodies is mystical,
  Is it ordered by an extragalactic magic?
  The image of its origin in billions of drops
  Which is constantly changing its energy

  [Chorus]

Swedish

Vem styr symmetrin?

Allt synes fragmenterat i matematisk logik
Dock vilar frågor i flickerbrusets mystik

Tystnadens sigill höljer dess anor
Som vi spårar i varje molekyl och atom
I trädstammar, årsringars cirkulära banor
Rytmiskt präglade av kosmos axiom

[Lead: Vintersorg]

Subatomära partiklars spinn, som taget ur ett paradis
Är den harmoniska rörelsen en höge krafts existensbevis?

Från himelspol till världsekvator
Äro allt bundit av en universiell kod
Symmetriska stråk genom vintergator
Länkade längs en gemensam tråd

[Ref.:]
Vem styr symmetrin?
Vad skapar den sideriska alkemin?
Vem styr symmetrin?
Vem är den dunkla arkitekten i periferin?

Och sandkorn trängs i milslånga murar,
Tjänare i en utsträckt symbios
Samklang är ordet som städigt lurar
I makters ständiga metamorfos
Mystisk är gravitationen mellan himlakroppar,
Är den ordnad av utomgalaxisk magi?
Dess ursprungs avbild i milliarder droppar
Som ständigt förändrar sin energi

[Ref.]

Comments