Please translate Yetsurim umlalim (יצורים אומללים) [Poor Unfortunate Souls]

Hebrew

Yetsurim umlalim (יצורים אומללים) [Poor Unfortunate Souls]

בעבר נכון הייתי מרושעת
לא אחד כינה אותי מכשפה
אך מאז עברה שנה
עכשיו אני שונה
רכה זכה גלויה
כמעט שקופה, הלא כן?

יש לי כשרונות וגם כוחות של קסם
שניתנו לי בימים הרחוקים
ואותם וזה לא צחוק
אני מפעילה כחוק
לעזרת המסכנים העשוקים (משכנע...)

יצורים אומללים
חסרי אונים
זו משקל יש לה עם עודף
זה אשתו מפנה לו עורף
מי מושיע? רק אני
כל מי שחש כאן אומלל, חסר מזל
על מפתני דופק בבכי שאקסום רק בשבילו
אני עוזרת, ולא רק לא

וקרה מקרה נדיר שלא שילמו לי את המחיר
אז השלכתים בצער רב אל הסלעים
חוץ מזה אין כל תלונות
רק שפע מכתבי תודות
מכל אותם אומללים

גברים שונאים אישה שמפטפטת
שתיקה שווה זהב הם טוענים
ביבשה הן זה ברור
גברות שומרות על פה סגור
ומה בכלל יש להרבות כאן בדיבור

שיחה לדעתם היא מיותרת
אדון נכבד ממנה ימנע
בייחוד הם מתרשמים ממבטים וחיוכים
אישה כזאת תזכה בטוב שבגברים
הבנת?

לכן יצור כה אומלל, נסכם וחסל
כי אני כבר ממהרת אין לי זמן להתעכב
המחיר הוא זול, רק הקול

יצור מסכן ואומלל אמנם חבל
אך את הגשר כשחוצים לשלם פה נדרשים
התנהגי כמו גדולה וחתמי על המגילה
סוליאם חלאם היא נפלה ברשת
יש לנו מזל

יצור מסכן ואומלל!

בליגה סבריגה, רוחות של הים השחור
יש כאן התחייבות שרק לי את קולה היא הסכימה למכור

עכשיו שירי
המשיכי לשיר

videoem: 
Comments