Resul Dindar - E Nana

Laz

E Nana

Nani niyazi nani
Nana aşqva giğurun
Emtume var eşkvalen do
Burgulepe moğurun
 
Pt'qvartu do var mazit'en
Nena kocemisqudu
Nim mç'ipe gunze boyi do
Toli komemisqudu
 
Vibgara vibgara do
Gobgarina-i si-ti
Ma p'anda vibgarare do
Mo mop'lanamtu miti
 
Submitted by Elanur on Tue, 14/11/2017 - 23:49
Thanks!

 

Translations of "E Nana"
Comments