پسر ماشینی (Robot Boy)

Persian translation

پسر ماشینی

میگی که نمیخوای مبارزه کنی
چون بعدا هیچکس بخاطر تو مبارزه نمیکنه
تو فکر میکنی که به اندازه ی کافی عشق وجود نداره
و کسی نیست که حتی همون رو به تو هدیه کنه
تو مطمئنی که خیلی وقته زخمی هستی
و دیگه چیزی برای از دست دادن نداری
میگی که نمیخوای مبارزه کنی
چون بعدا هیچکس بخاطر تو مبارزه نمیکنه
 
میگی که سنگینی دنیا
مانع آزادی تو شده
تو فکر میکنی که ترحم یه نقصه
که تو هیچ وقت از خودت بروز نمیدی
تو مطمئنی که جوری زخمی شدی که
هیچکس هیچوقت نمیفهمه
 
اما یه روز همین سنگینی دنیا
به تو قدرت رفتن و آزاد شدن رو میده
 
طاقت بیار,سنگینی دنیا
به تو قدرت رفتن و آزاد شدن رو میده
پس طاقت بیار,سنگینی دنیا
به تو قدرت رفتن و آزاد شدن رو میده
پس طاقت بیار,سنگینی دنیا
به تو قدرت رفتن و آزاد شدن رو میده
فقط طاقت بیار,سنگینی دنیا
به تو قدرت رفتن و آزاد شدن رو میده
 
Submitted by minuch on Tue, 12/06/2012 - 17:58
thanked 4 times
UserTime ago
tina_alfideh4 years 38 weeks
Guests thanked 3 times
English

Robot Boy

You say you're not going to fight
Because no one will fight for you
And you think there's not enough love
And no one to give it to
And you're sure you've hurt for so long
You've got nothing left to lose
So you say you're not going to fight
Because no one will fight for you
 

More

Comments